Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 27

#ShareAromaTouch ™ TECHNIKA Miva Berthias, wellness konzultantka zo St Sauveur D‘aunis vo Francúzsku, je jedným z inšpirujúcich príkladov človeka, ktorý sa delí o kultúru a esenciálne oleje dōTERRA tým, že slúži ostatným prostredníctvom dōTERRA AromaTouch techniky rúk. Na Vianoce v roku 2017 Miva navštívila zdravotnícke zariadenie vo francúzskom La Rochelle. Spolu s niekoľkými členmi jej tímu dobrovoľne venovali čas tomu, aby obyvateľom tohto zariadenia priniesli AromaTouch™ techniku a oleje dōTERRA. Miva hovorí: „Môj tím a ja sme chceli naplniť prázdnotu u tých ľudí, ktorí potrebujú stráviť špeciálny okamih tvárou tvár s iným človekom. Chceli sme sa s pacientmi podeliť o túto čistú chvíľu a priniesť im trochu radosti počas dní, ktoré sme s nimi strávili.“ Slúžte a dodávajte silu ostatným dōTERRA AromaTouch™ technika je dokonalou kombináciou esenciálnych olejov a spojenia s ľuďmi. Všetci do jedného sa spoja vďaka starostlivosti o seba navzájom a na individuálnej úrovni. Mnohí dōTERRA wellness konzultanti využívajú AromaTouch techniku ako darček a príležitosť slúžiť druhým. Ich príbehy nás povzbudzujú, aby sme sa všetci podelili o túto techniku ​​a videli, ako môžeme pozitívne a láskavo vplývať na ostatných. Na techniku rúk používali dva oleje: divoký pomaranč a kadidlo. „Bola som taká šťastná, že som počas týchto dvoch dní mohla priniesť do zariadenia tieto oleje,“ zveruje sa Miva. „Vidieť úsmevy na tvárach pacientov a ľudí z môjho tímu, ktorí im slúžili, bolo veľmi obohacujúce! Myslím si, že tento zážitok sa dotkol každého člena môjho tímu a všetci sú vďační za príležitosti, keď sme mohli poslúžiť s týmito esenciálnymi olejmi. Všetci pacienti, sestry a lekári, ktorí absolvovali ručnú techniku počas týchto dvoch dní služby, sa pýtali: „Kedy prídete znova?“ Niekedy sa naše snahay zdajú bezvýznamné, ale v skutočnosti môžeme ovplyvniť tých, ktorým slúžime, a dodať ostatným silu naším príkladom služby pre druhých. Niečo také obyčajné a jednoduché ako AromaTouch technika rúk môže pomôcť šíriť radosť po celom svete – ak vyjdete von a podelíte sa o ňu. – Miva Berthias doterra.com / 27