Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 25

SUBJEKTÍVNA MIERA ZDRAVIA Zdravie nie je len o číslach. Stres, zásoby energie a nefalšovaná spokojnosť sú mimoriadne dôležité pre naše telesné a emocionálne zdravie. Z viacerých nedávnych štúdií, vrátane klinickej štúdie s prípravkom LLV, vyplýva, že denné užívanie doplnkov výživy môže zlepšiť túto subjektívnu mieru pohody. Prvé kroky k celoživotnému zdraviu a vitalite vedú do kuchyne, ale neobmedzujú sa len na obsah chladničky. Pri ceste do kuchyne nezabudnite navštíviť špajzu alebo miesto, kde máte uložený prípravok LLV. Neexistuje jednoduchší spôsob, ako zabezpečiť, aby vaše bunky mali základné živiny ​​a metabolické činitele potrebné pre svoj každodenný optimálny výkon a po zvyšok vášho života. Viac informácií o význame doplnkov výživy a o klinickom teste s prípravkom LLV nájdete na vedeckom blogu dōTERRA. Ak potrebujete referencie na výskumy, pošlite e-mail na adresu: scienceblog@doterra.com * Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, liečbu, vyliečenie akéhokoľvek ochorenia a ani na jeho prevenciu. doterra.com / 25