Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 15

Neustály výskum prípade esenciálnym olejom) ovplyvňuje bunkovú kultúru. Použitie tohto unikátneho systému umožňuje vedcom spoločnosti dōTERRA skúmať aktivitu olejov v podmienkach in vitro, ale v prostredí, ktoré presne napodobňuje skutočné podmienky u ľudí. Po pestovaní bunkových kultúr sa bunky zavádzajú do činiteľov, ktoré vyvolávajú aktivitu spôsobom, ktorý zodpovedá zmenám nastávajúcim v bunkách živého človeka. Po zavedení cudzích stimulov sa často stáva, že fibroblasty sa začnú rýchlo množiť, čo môže viesť k zmene bunkového zloženia tkaniva s dôsledkami pre zdravie a správnu funkciu. Aj samotné fibroblasty vylučujú štrukturálne proteíny do medzibunkovej hmoty (ECM), čo je priestor obkolesujúci bunky. Tieto proteíny sa síce bežne vyskytujú aj u zdravých jedincov, nadbytok proteínov medzibunkovej hmoty však môže spôsobiť, že tkanivo, ktoré je bežne pružné, sa stane tuhým, čo je vlastnosť, ktorá môže ovplyvniť normálnu funkciu. Pomocou týchto biomarkerov dokážu vedci zo spoločnosti dōTERRA kvantitatívne analyzovať rýchlosť bunkového delenia, pozorovať zmeny v bunkovom metabolizme a skúmať ďalšie biologické aktivity týkajúce sa remodelácie tkaniva, génovej expresie a celkového bunkového zdravia. Systém BioMAP poskytuje ideálne prostredie na študovanie príčin a spôsobov zdraviu prospešného účinkovania esenciálnych olejov a výskumná skupina spoločnosti dōTERRA s nadšením sleduje možnosti použitia získaných údajov s cieľom dosiahnuť pokrok v súčasných modeloch používania. Vedci spoločnosti dōTERRA sa zaujímajú najmä o účinnosť a bezpečnosť esenciálnych olejov a ich aktívnych zložiek v lokálnych aplikáciách, ale súbežne s tým prebieha aj výskum týkajúci sa aromatického použitia, výživových doplnkov a výrobkov určených na osobnú hygienu. V ďalších nedávnych publikáciách sa testovali vlastnosti esenciálneho oleja CPTG ™ bergamot na zlepšenie nálady vo veľmi stresujúcom prostredí a v klinickom teste trvajúcom dva mesiace sa skúmali zdravotné prínosy prípravku dōTERRA Balík celoživotnej vitality. Práca je ešte len na začiatku. Zatiaľ sme sa pozreli na niektoré z vašich obľúbených samostatných esenciálnych olejov CPTG a dokonca aj na patentovanú zmes značky dōTERRA, kde sme skúmali ich schopnosť podporovať ochranné bunkové odpovede, podporovať správne zápalové reakcie a vyvolať zdravú štrukturálnu remodeláciu. Výsledky sú ešte pozoruhodnejšie, ako sme čakali (malý tip: čajovník preukázal veľkú schopnosť podporovať procesy remodelácie tkanív) a prinášajú ďalšie dôkazy o sile prchavých aromatických zlúčenín pri zlepšovaní rôznych biomarkerov zdravia a potvrdzujú, prečo sú esenciálne oleje dōTERRA CPTG také dôveryhodné. Viac informácií o prebi V;6l;6VR&VKGlZWF;6VFFƗl;6 ZL;F:g,:FR6L:6:'7FR6 ZL;FRƐ6֒6V:&\H:FZRf淒fF7F6Vl;6VV6W琧7H7FLXDU%$:FWFRfVFV6&wRLXDU%$FFW'&6P