Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 14

™ Esenciálne oleje: Neustály výskum Napriek tomu, že posledné desaťročie zaznamenalo exponenciálny nárast výskumu esenciálnych olejov, svet vedy a zdravia ešte ani len neprenikol pod povrch, pokiaľ ide o chápanie biologickej aktivity tých darov zeme, ktoré ľudia už tisícročia používajú pre ich mnohoraké prínosy. Spoločnosť dōTERRA sa čoraz viac presadzuje ako popredný predstaviteľ vedeckého výskumu odvetvia esenciálnych olejov a s hrdosťou oznamuje, že v kalendárnom roku 2017 jej vedci publikovali 17 štúdií v odborne recenzovaných vedeckých časopisoch a niekoľkých ďalších štúdií je v rôznych štádiách dokončenia. Výskumná skupina dōTERRA V rámci úzkej spolupráce s rýchlo sa rozrastajúcim zoznamom viac ako 140 zdravotníckych zariadení a výskumných inštitúcií sa výskumná skupina dōTERRA zaviazala vyvíjať kvalitné esenciálne oleje, objavovať nové modely použitia a posúvať chápanie toho, akými spôsobmi esenciálne oleje prospievajú zdraviu. Vedeckí odborníci zo spoločnosti dōTERRA používajú rôzne analytické, 14 / EURÓPA ČASOPIS LIVING biologické, biochemické a biomedicínske metodiky pri skúmaní esenciálnych olejov spôsobmi, ktoré sú revolučné v rámci tohto odvetvia. Spoločnosť dōTERRA napríklad ako prvá pripravila odborne recenzovaný výskum, v ktorom skúmala biologickú aktivitu viacerých esenciálnych olejov na modeli ľudskej kože. Zoznam skúmaných esenciálnych olejov sa k dnešnému dňu pohybuje od tuje až po vetiver a mnohé oleje v tomto rozsahu, a v blízkej budúcnosti sa plánuje výskum zahŕňajúci všetky aktuálne rady olejov Certifikovanej čistej testovanej triedy (CPTG ™ ). Systém BioMAP ™ Vo väčšine nedávno zverejnených výskumov sa aplikuje systém BioMAP HDF3CGF, v ktorom sa využíva bunková kultúra ľudských dermálnych fibroblastov (bunky zamše – vrstvy kože, kde sa tvorí spojivové tkanivo, a ktorá zohráva hlavnú úlohu pri remodelácii tkaniva). Tento systém pozostáva z troch zložiek: bunkovej kultúry, stimulu a súboru biomarkerových (proteínových) meraní, ktoré poskytujú údaje o tom, ako expozícia vonkajším stimulom (v tomto