Living Magazine Slovak Living Magazine V4 - Page 10

SKOKOM SPÄŤ Referencie Wagner A, Keusch F, Yan T, Clarke P. The impact of weather on summer and winter exercise behaviors (Vplyv počasia na správanie cvičiacich v lete a zime). Journal of Sport and Health Science. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.jshs.2016.07.007. 10 / EURÓPA ČASOPIS LIVING