LivePodium Magazine Uitgave 5, september 2015 - Page 7

Open dag Jongstleden 5 september werd er een open dag gehouden waarbij zich weer diverse leerlingen in diverse leeftijdscategorieën hebben aangemeld, waarmee het totale aantal op dit moment uitkomt op 175 leerlingen. Het doel voor de komende periode is, om in dit net gestarte seizoen, door te groeien naar ongeveer 225 leerlingen. Op het moment van starten in 2013 was dat aantal nog maar 25, je mag dus spreken van een behoorlijke groei. Toekomst In samenwerking met Stichting Poppunt Apeldoorn wordt er binnenkort een onderzoek uitgevoerd in de popscene van Apeldoorn om er uiteindelijk achter te komen hoeveel bands, muzikanten, podia, studio’s en oefenruimtes er nu daadwerkelijk zijn en vooral wat de behoeftes zijn. Door dit onderzoek hoopt Maurits een passend antwoord te krijgen op een aantal van die behoeftes. Dat er vraag is naar meer speelruimte en oefenruimte is eigenlijk in de meeste steden een probleem en ook daarin zou de popschool een belangrijke rol kunnen vervullen, dit uiteraard al of niet, aangevuld met eventuele lessen. Verder zijn er plannen om meerdere open dagen per jaar te organiseren, de derde open dag in het bestaan van de Apeldoornse Popschool is zo succesvol geweest dat er aan wordt gedacht om dit vaker te gaan doen en dan misschien wat meer het accent leggend op bijvoorbeeld gitaar of toetsen. Al met al kunnen we rustig concluderen dat de Apeldoornse Popschool de afgelopen jaren met succes heeft gewerkt, dat nog steeds doet en dat we er de komende jaren nog veel over en van zullen horen. 7