Liv i Troen 6/2018 - Page 9

ARTIKEL • En del singler i de kristne miljøer har mange res- sourcer og masser af tid til at engagere sig; ofte mere end hvad travle fami- liemennesker har tid til. Se det som en gave til fælles- skabet! Værdsæt det, uden at tage det som en selvfølge. Lad f.eks. være med at sige ved et udvalgsmøde til Lise, som er single: ”Du har meget mere tid end os, der er så ophængte i fa- milien. Kunne du ikke lige… det er let at forestille sig, hvad Lise kan blive sendt ud i her; især hvis hun har det svært med at være single. Følelsen af at ’blive taget for givet’ som en ressource, vi bare kan bruge, er ikke rar, og samtidig bliver hun mødt ret ufølsomt i sin singlestand. • Jeg har selv oplevet masser af vel- signelser som single i alle de muligheder, som singlelivet har givet mig i forhold til at kunne engagere mig meget i en masse fantastiske opgaver og mennesker. Hen over tiden har jeg fået lov til at kunne tage min singlestand til mig som en gave med nådegavekarakter; med masser af trivsel og velsignelser. For mig har singlelivet på mange måder været en stor rigdom i mit liv gennem mange år. Men jeg kunne aldrig drømme om at proppe dette ned i halsen på andre singler, som måske er et helt andet (smertefuldt) sted. Enhver må finde sin egen vej sammen med Gud og men- nesker i dette. Nogen kommer godt overens med singlestanden, andre lider vedvarende. Andre igen finder en livsledsager – og finder ud af, at det heller ikke er problemfrit. • S i n g l e r , som lider i deres ensomhed og i deres længsel efter tosomheden, har brug for at blive mødt med respekt, empati og omsorg – helt som vi alle gerne vil mødes i det, som er svært. De har brug for mennesker, som tør være til stede sjælesørgerisk i det smertelige; men uden at bakke op om en ’sygeliggørelse’ af singlestanden. Livstrætte singler har ikke brug for rygklappere, der er med til at placere dem i ynk og handlingslam- melse. Single-standen er ikke en sygdom; den er langt mere et her-og-nu livsvilkår, som der skal bak- ses med og findes en vej i, mens livet skal leves. Der kan være rigtig meget sorg og tab til stede i det at være single. Men helt som det er hos mennesker, der er ramt af f.eks. barnløshed, er der mest brug for, at der er nogen, som tør være til stede i det, som er svært og gør ondt. Samtidig med, at der gives masser af støtte i, at der stadig er et liv, der skal leves her og nu. Og en støtte i, at længslen og sorgen gerne må være der men ikke skal have lov til at handlingslamme og sætte personen på stand-by i livet. Litteratur: ”Jesus var single” af Line A. Reckweg – Lohses Forlag LIV I TROEN NR. 6 2018 9