Liv i Troen 6/2018 - Page 8

Kriste af F n og s ingle rank Jeg h Risb a r ARTIKEL jerg kriste fået til o pgav n. De K e liv de t ELM ristens rude er ikke d at skrive -kon noge i e e sule en, t svæ virkelighe t nemme n lille art nt ik Der fi s r d ndes t og smer en, hvor te tema, el om det d lelive tefuld det a at væ ret m t! t vær a der er t a rigtig re single har v Men jeg nge sing . e ufr s ivillig æ le m h singl ange øm om ret e ret mege ar genne r inklusiv e n kro m e t m f ’ i klem or m mig åren ni af dis ange e se si sk smert me’ i der e snakke selv, som er ef ng ofte o e t h pleve ler fortæ uld læng s single-s med ret m ar det go sel e miljø ller o dt i s tand, r bek ange e ft g ing - r tered r; følelse æftet elle så om en er parforh og hvor d singler, s r e e , r o o s følels i livet ud som akti fremkald lags ’fork ld og fam r ofte har m veres v t i de er ’, s e en e æ i l r i t e - heds liv. M res o n pa af at om k så le -føl an m rtn ru a t føler mme og n aktivere er – mid , fordi de gangskre else’, som ge m s d t s smer ig så alen øde sing , når par i vrimlen selv føler se og kri de stne -folke lerne ter, o e mid a s ig så f pa g som s n ampu singl som ikke t i vrimlen om hele e ikke al r. Og ’for - e ikk e bliv tør spør af menn mennesk tid helt ka kertheds- g e e er ink n e s r Sing luder ind til de ker, som . Eller når finde ud le et i p m. E i singl k mang -kulturen k e k ll ar-cir e s e klern er – det v ender til d rne har v danske er ud til æ e er re a . i rste: skere haft så m som nu t være ko Når m es ange mme levet , der an t s gik i stykk lever alen ingle-hus alene – m for at bli ve er e, s herlig e e sin , eller for fordi såd tande som d eller ud . Aldrig fø gleku usun di de an bl en bø r har nu. D d t lt e del k t gemt i d uren, for er et klar v det bar er er rigt rn. Aldrig så ri ig t d e e oplev stne sing n. Men d er ligger tilvalg. Je , eller for mange d før også di pa ler (b et, so e, at g vil an- rf r å p famil d iære et faktisk de de ’fr m jeg ge igtig meg å ingen orholdet rne må ivi en og uden e for ka menighe r meget l llige’ og ’u vil have smerte o de for- vere e enso n ofte rum dsmæssi ttere at v frivillige’ frem, det g meget kr g mhed æ e e m s- og e single samme re single istne sing r, at en nhæ rne o u l forke e d r!) k en f ng g rthed sføle singlelive e end ind or de kris an lsern e t e. De t bedre o n for. Ver ne g ude den svær re. n at a kti- Jeg vil i det følgende komme med nogle slagordsagtige sætninger, som står helt for min egen regning omkring singlerne og single-livet: • Mød os singler som hele mennesker - ikke halve, uforløste og mangelfulde mennesker. • Inviter singlerne i menigheden ind i dit liv – ind i dit hjem – ind i dine tætteste cirkler. Inviter frem for at ekskludere. • Regn ikke med på forhånd, at det er svært at være single for den, som er det. Det kan godt være, at det er det, men ’inviter dig selv inden for’ og spørg forsigtig til, hvordan det ser ud hos vedkom- mende. Singler har det på hundrede forskellige måder med det at være single. • Lad være med at ’trampe rundt i folks følelser: Lad f.eks. være med at holde onkel-talen ved bryllupper, hvor du får sagt noget dumt om, ”at nu er du, kære nevø, blevet helstøbt ved at have fundet din fantastiske kone – og alle ved jo, at der står en vigtig kone bag ved enhver mand …”. Tal glad og gerne tosomheden og parforholdet op, med vid, at der altid sidder singler, som med rette bliver sårede (og forhåbentlig vrede), når nogen ved at lovprise parforholdet på en forkert måde direkte kommer til at underkende, at livet alene er et fuldværdigt og helt liv fra Guds side af. 8 LIV I TR+OEN NR. 6 2018