Liv i Troen 6/2018 - Page 7

Gud som brudgom Guds syn på forholdet mellem én kvinde og hen- des mand understreges af den gennemgående beskrivelse af forholdet mellem Gud og hans folk som et forhold mellem en ægtemand og hans hustru. Frafald fra livet med Gud beskrives som hor og utroskab, mens Guds kærlighed til sit folk beskrives som en brudgoms forhold til sin brud. Derfor får det også konsekvenser for vores billede af Gud, hvis vi giver køb på den bibelske seksualetik. Sex og ægteskab I Bibelen findes der rigtig meget vejledning på det seksuelle område. Det gør der naturligvis, fordi Guds folk altid har levet i samfund, der havde lige så dårlig seksualmoral som i dagens Danmark! Eksempel: Hebr 13,4: “Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og æg- teskabsbrydere.” Utugt og ægteskabsbrud er blandt andet, at man går i seng med en, man ikke er gift med. En del kristne par går i seng med hinanden – eller har anden form for seksuelt samvær – inden de bli- ver gift. For nogle af dem bliver sex derfor for- bundet med stor skam, og det er svært for dem at få et godt seksualliv i ægteskabet. Porno er utroskab En anden problemstilling er den usynlige utro- skab, fx pornokiggeri kombineret med onani/ masturbation. Porno er i dag let tilgængeligt på internettet – og mange film og TV-serier indehol- der “blød porno” – så det er virkelig nemt at finde og kigge og blive afhængig, uden andre opdager det. Rigtig mange kristne unge – flest mænd – har et stort pornoforbrug i deres teenageår, og for mange af dem er det svært at stoppe med det, når de bliver gift. Fordi Bibelen giver de bedste rammer, og fordi virkeligheden ofte ser anderledes ud, skal vi tale om det! Hvad skal vi så sige og gøre? For det første: AL seksuel synd kan tilgives Gang på gang møder vi Gud som den tilgivende brudgom, der elsker og kalder på og vil tilgive sin brud, der har været utro mod ham. Gud elsker dig så højt, at han døde af det: “Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.” (Kol 2,14). Jeg tror, det vil være en hjælp at finde skriftemålet frem igen og bekende vores synd ARTIKEL konkret og højt for en anden kristen og derefter få tilsagt syndernes forladelse ved håndspålæg- gelse. For det andet: Guds rammer for sex er gode Vi må fokusere på, at Gud har givet sine bud og vejledninger for menneskelivet, fordi han el- sker os og vil os det bedste! Der er faktisk gode grunde til først at tage hul på sexlivet, når man er blevet gift: 1) Man slipper for frygt for uventet graviditet og kønssygdomme. 2) Man får fokus på at opbygge venskabet i kærestetiden. 3) Man øver sig i ikke at få tilfredsstillet et behov. Og der kan nævnes endnu flere! For det tredje: Tal med hinanden som ægtepar og venner Brug tid i jeres ægteskab på at tale om krop, følel- ser og sexliv. Invester i jeres forhold og vær gode forbilleder. I er nemlig forbilleder uanset! Tal også gerne med nære venner om de her ting. Ingen af os er fuldkomne, men vi kan alle lære af og bidrage med noget godt til ægteskabers trivsel. Læs bøger om det, så I får et sprog for at tale om krop, følelser og seksualitet. Forslag til litteratur: • Bedre sex – og mere af det, Douglas E. Ro- senau, Lohse 2015 • Skabt som kvinde, Ute Buch, LogosMedia 2016 • Skabt som mand, Matthias Burhenne, Logos- Media 2017 For det fjerde: Tal med jeres børn Når du er en god og ansvarlig forælder, sørger du selvfølgelig for sund mad, cykelhjelm og sik- kerhedssele til dit barn. På samme måde har du ansvar for, at dit barn får et sundt syn på sig selv og sin seksualitet. Her findes gode hjælpemidler: • Læs en artikel eller et spørgsmål/svar på Ada- mogEva.dk og bed dit store barn eller teenager om at gøre det samme. Så har I et fælles ud- gangspunkt for en samtale. • IM’s familiearbejde har lavet to videoer, der giver god hjælp til samtaler med børn og teen- agere. Find dem på AdamogEva.dk/ressourcer. • Læs det lille hæfte “Hvordan tale med børn og unge om sex?”, Carsten Hjorth Pedersen, KPI 2015. LIV I TROEN NR. 6 2018 7