Liv i Troen 6/2018 - Page 6

Vi kan leve uden sex men ikke uden kærlighed ARTIKEL Af Vibeke Sode Hjorth, redaktør på AdamogEva.dk Mange unge har seksuelle erfaringer Det er et kendt faktum, at en arm kan brække, når den over- belastes på en særlig måde. Det er ligeledes eMange unge har seksuelle erfaringer 26. juni i år udkom en rapport om unges opfattelser af køn, krop og seksualitet. Rapporten kan læses på vive.dk. Her fremgår det blandt andet, at over halvdelen af danske unge har haft deres første samleje, før de blev 17 år, og omkring hver fjerde har, inden de blev 19 år, været i seng med tre eller flere forskellige. Det lyder måske voldsomt, men siden midt i 1960’erne har den danske gennem- snitsalder for seksuel debut været omkring 16 år. 50 års jubilæum for seksuelt frisind Ungdomsoprøret i 1968 danner baggrund for den udbredte opfattelse af, at sex ikke behøver have noget med kærlighed at gøre. De unge, der kæm- pede for frihed og rettigheder, tog kampen for fri sex med i pakken. Ud med de gamle normer om 6 LIV I TR+OEN NR. 6 2018 kernefamilie og ægteskabe- lig trofasthed og ind med retten til fri sex og fri abort. P-pillens fremkomst i 1960’erne gav for første gang i verdenshisto- rien kvinder mulighed for at have sex uden at skulle være (alt for) bange for at blive gravide. Sex er et kærlighedssprog Sex er givet af Gud som et kærlighedssprog mellem én kvinde og hendes mand. Al anden form for seksuelt samvær kalder Bibelen for utugt, og det er under Guds dom, fordi det ikke hænger sammen med forpligtende kærlighed. Den ægte kærligheds DNA er at ville og gøre det, der er bedst for den anden. Gud har desig- net os til at dele det inderste og mest intime af os selv som en understregning af ægtefællers helt særlige, tætte forhold, der beskrives som at “holde sig til” og “blive ét kød”. De to udtryk svarer til at blive limet sammen med sekund- lim: Hvis man vil prøve at skille det sammenli- mede, går noget i stykker.