Liv i Troen 6/2018 - Page 4

ARTIKEL Kærlighed mellem mennesker og til Gud af Michael Nygaard, Rødovre Først vil jeg tage et forbehold. Jeg blev spurgt om at svare på et lidt specielt formuleret spørgsmål : Hvad kan vi lære om forholdet til Jesus ud fra forholdet mellem to ægtefæller? Der er en sammenhæng, og vi kan helt bestemt lære noget. Men jeg tager forbehold for, at det følgende langt fra er udtømmende i forhold til, hvad tro på Jesus handler om. Bibelteksten fra Efeserbrevet 5,21-33, som jeg fik til inspiration, giver en retning, men nedenstående om, hvad vi kan lære om forholdet til Jesus, er i høj grad udtryk for min vurdering. Artiklen handler ikke om, at kærlighed mellem Gud og mennesker begynder hos Gud. Johannes siger det på denne måde i 1. Joh. 4: ”Deri består kærlighe- den: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.” Kærligheden begynder hos Gud i form af Jesu død. Det er forudsætningen for, at vi kan elske hinanden. Underordning Tilbage til hvad jeg blev spurgt om. Paulus’ hovedpointe i Efe- serbrevet 5 er, at underordnin- gen mellem ægtefæller skal være gensidig. Vers 21: ”I skal underordne jer under hinanden”. Et andet sted siger Paulus, at vi skal kappes i at vise hinanden ydmyghed. Et godt ægteskab betyder, at begge ægtefæller 4 LIV I TR+OEN NR. 6 2018 sætter den anden højere end sig selv. Ægtefæller skal spørge sig selv: Hvordan kan jeg i dag tjene min ægtefælle? Hvordan kan jeg ophøje min ægtefælle og ikke bare gøre det, jeg selv har lyst til? Hvis der er en gensidig- hed i dette og en kappestrid bli- ver ægteskabet godt. På samme måde i forhold til Jesus. Et godt Gudsforhold kræver ydmyghed. Vi skal sige som profeten: ”Her- re, her er jeg, send mig”. Vi skal spørge: hvad vil Gud have, at jeg gør i dag? Det kan betyde, at vores hverdag ikke bliver helt, som vi havde forestillet os. Når Gud er med i livet, er det ander- ledes. Det vender jeg tilbage til.