Liv i Troen 6/2018 - Page 3

LEDER Køns-kampen version 2.0 Af Peder Ø. Jensen, landssekretær Forfølgelse af kristne i de første århundreder skyldtes ikke, at det kun var tilladt at dyrke én gud. Der var plads til en stor variation af religioner og guder. Forfølgelsen blev derimod ofte begrundet i, at de kristne ikke som flertallet af andre religioner ville indordne deres tro under den tilbedelse af kejseren, som det blev forventet, at man tilsluttede sig som et tegn på, at man var en lydig samfundsborger. Dagens sekulære Danmark har ingen kejserkult, men der tegner sig mere og mere et billede af, at borgere i Danmark bliver afkrævet synlig loyalitet over for nogle grundværdier – som vel at mærke står over anden tro. Værdierne er ofte blevet benævnt frihed og folkestyre, som i sig selv lyder fint. Men ofte fortolkes dette med frihed sådan, at det betyder tilslutning til et syn på seksualiteten, som står i direkte modsætning til bibelens syn på seksualitet. Ofte omtalt som rettigheder for LBGTI og symboliseret ved regnbueflaget. Den nuværende regering har i en handlingsplan bestemt, at danske ambassader og lignende i udlandet opfordres til at flage med regnbueflaget ved bestemte mærkedage. Når man vælger en så symbolsk handling, som at sætte flag på danske ambassader – til trods for, at dette kan vække stærke følelser i lande, hvor der er et helt andet syn på dette – så siger det en del om, hvor stor betydning man tillægger dette område. På den baggrund må vi som kristne mere eller mindre forvente, at vi kan komme i skudlinjen på samme måde som de kristne i de første århundreder, som vakte forargelse og mistro, fordi de ikke ville tilpasse sig. Holder vi lav profil, så mærker vi måske ikke så meget, men træder man offentligt frem og vil for- svare det bibelske syn på homoseksualitet, på hvem, der har ret til ægteskab, og hvem, der bør have ret til at få børn, så vil der komme stærke reaktioner. Det skete fx i en debat om, hvem der skulle bestride borgmesterposten i Ringkøbing-Skjern Kommune. I dette blad har vi en artikel med de udfordringer, der er knyttet til, at vi som enkeltpersoner lever efter en bibelsk seksualetik i en kultur, som tænker helt anderledes – med startskud i ungdomsoprøret for 50 år siden. Men udfordringen ser mere og mere ud til ikke bare at handle om kampen for at leve det ud, men også at få ”plads til” at have den overbevisning og give den videre til kommende generationer. Jeg kan ikke se andet, end at det kan blive omkostningsfuldt. Men vi skal alligevel gøre det med frimodighed, fordi vi både har sandheden og livet selv på vores side. ”Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer” Udenrigsministe- riet 2018-21. Kilde: um.dk LIV I TROEN NR. 6 2018 3