Liv i Troen 6/2018 - Page 2

INDHOLD 3 Leder 13 Boganmeldelse 4 Kærlighed mellem mennesker og til Gud af Michael Nygaard 14 Det tager jeg med fra Børnelejr 6 Vi kan leve uden sex men ikke uden kærlighed 15 Fra min hverdag … 8 Kristen og single 16 Nye volontører til Peru 10 Taknemmelighed 17 ELM orientering 11 Savn 18 Bibelcamping med hjerte, mund og....hedebølge 12 Jesus siger 20 Forventningens glæde Peder Østergård Jensen Af Vibeke Sode Hjorth Af Frank Risbjerg Kristensen Af Marie Bank Lodahl Af Anders Bank Lodahl Johs. 4,35 Udgives af Evangelisk Luthersk Missionsforening Ekspedition ELM-Forlag Abonnementspris 2018 250,00 kr. for 8 numre Annoncer Kr. 4,00 pr. mm Redaktion Peder Østergård Jensen (ansv. red.) peder@elm.dk Af Peder Ø. Jensen Af Frank Risbjerg Kristensen Af Helene Koefoed-Jespersen Af Peder Ø. Jensen Af Anders Bank Lodahl Af Chris Rasmussen Anders Bank Lodahl (redaktionssekretær) ablodahl@gmail.com ELM-Forlag og sekretariat Tværstræde 6, 3700 Rønne Tlf. 56 95 96 80 Fax 56 95 96 81 elm@elm.dk Bank: Reg.nr. 4720 Konto 4720934477 www.elm.dk Lena Pedersen (redaktion) lp@lpaccount.dk Kontaktoplysninger på foreningens ansatte kan findes på www.elm.dk Kate Idrogo Madsen (layout) kidrogo@hotmail.es Tryk Øko-tryk www.oko-tryk.dk ISSN 1603-645x EVANGELISK LUTHERSK ISSION 2 LIV I TR+OEN NR. 6 2018