Liv i Troen 6/2018 - Page 17

ELM orientering Af Peder Ø. Jensen, landssekretær INDBLIK Mens dette skrives så ser jeg frem til styrelsesmøde og repræsentantskabsmøde i ELM. Her vil store emner som ELM’s identitet og fremtid være på dagsordenen. Sidelø- bende med dette bliver der arbejdet med at definere ar- bejdsopgaver til nuværende og kommende ansatte i ELM, så de aktuelle behov i ELM bliver dækket. Aktuel informa- tion kan læses på www.elm.dk, hvor der er en oversigt over de ansatte og deres arbejdsområder. Her finder du også kontaktoplysninger, og både foreninger og enkelt- personer opfordres til at benytte sig af dem. Nye i ”ordets tjeneste” Som det tidligere er fremgået, så har Jakob Nielsen, Tan- ge sagt ja til kaldet som prædikant i ELM. Det er en stor glæde for Hyrde-lærerrådet, at han har fået følgeskab af endnu to prædikanter: Filip Ambrosen, Hasle og Benjamin Kaas Rasmussen, Ærø. Filip er nok kendt af de fleste som tidligere missionær i Peru, og han kommer altså til at virke med udgangspunkt i kredsene på Bornholm. Bejamin Rasmussen, ny prædikant Benjamin er også bornholmer, og har virket i ELM som ungdomssekretær, men fra sommer 2018 har han bosat sig på Ærø med sin familie. Men han stiller sig altså til rådighed for fortsat at komme ud og forkynde i ELM. Filip kan kontaktes på:ledes: Tlf. 6051 5989 mail: vvsfilip@gmail.com Benjamin kontaktes på: Tlf. 2225 825 mail: benjamin_k_r@hotmail.com Carsten Espersen, Præst i ELM København ELM har sammen med ELM København kaldet og ansat Carsten Kofoed Espersen i den ledige stilling som præst i ELM København. Carsten er uddannet teolog fra DBI, og har arbejdet i KFS og som sognepræst i et vikariat. Ansættelsesgraden er 50 % af fuld tid, og han aflønnes af lokalt indsamlede midler. Carsten er 45 og er gift med Lise. De bor på Frederiksberg og har to børn. Dødsfald Filip Ambrosen, ny prædikant Thelse Johanne Paulsson, Tønder døde 14. oktober 2017. Efter hendes ønske er ELM blevet betænkt med en gave fra boet på ca. 65.000 kr. Thelse var enke efter præ- dikant Carl Paulsson, som i mange år boede i Sønderjyl- land og spillede en væsentlig rolle for mødevirksomheden der. Æret være Thelses Paulssons minde! LIV I TROEN NR. 6 2018 17