Liv i Troen 6/2018 - Page 16

INDBLIK Det er rigtigt dejligt at kunne skrive ordet volontører i flertal! For I år, dvs. skoleåret 2018-2019, sender vi ikke mindre end fire volontører til Peru. Men vi gør det lidt på forskellige måder. Først har jeg lyst til at sige, at det at drive studentercafe på den måde, som det gøres i Piura, det lader sig ikke gøre uden volontører – meget simpel matematik i grunden. Og derfor er det rigtig dejligt, når Gud sætter unge mennesker ind i ”sin matematik”, og fortæller dem, at i Peru findes der mennesker, som trænger til at høre om Gud i en studen- tercafe. Vi begynder helt traditionelt med to unge mennesker, begge årgang 1998, begge født på den jyske halvø. Men derfra har deres veje været delte. Mathias Lanting flyttede med sin familie til Etiopien, hvor han voksede op. Da han i gymnasiet lærte spansk og om den latinamerikanske kultur, fik han lyst til at beskæftige sig med den. Så derfor volontør i Peru. Nye volontører til Peru Af Helene Koefoed-Jespersen, missionsskretær Marlene Møller Holm har netop afsluttet sine tre år på Vi- borg Katedralskole, hvor hun har været med til at starte en fælles-KFS gruppe for Ungdomsuddannelser i Viborg, samt været engageret i Discipeltræf. Fælles for dem er en vision om at være sammen med unge i cafeen i Piura og at bruge sig selv i mødet med unge studerende i Peru. Sammen med Marlene og Mathias rejser Sofia Grand. Hun kommer fra Borås i Sverige og udsendes af ELM- Sverige. Hun er 20 år, og rejser sammen med vores to unge jyder til Arequipa i Sydperu, hvor de alle tre skal have en måneds intensive spanskstudier. Hvem er så den fjerde?, vil den opmærksomme læser spørge. Det er Lene Dam, til daglig overbygningslærer på Peterskolen i Rønne på Bornholm. Hun har bedt om fem måneders orlov, og de fem måneder vil hun gerne bruge som senior-volontør i Peru. Da hun til daglig underviser i engelsk, vil hun blive gerne hjælpe med at lægge et godt program for engelskunder- visningen i Studentercafeen. Og ellers give en hånd med i cafeen, hvor det er nødvendigt. Tak og bed for dem alle fire! 16 LIV I TR+OEN NR. 6 2018 De tre volontører på forberedelseskursus på Strandhem i Skåne: Fra venstre: Marlene Møller Holm, Mathias Lanting og Sofia Grand