Liv i Troen 6/2018 - Page 14

INDBLIK Det tager jeg med fra Børnelejr Fra onsdag den 4. juli til lørdag den 7. juli blev der afholdt børnelejr på Bækkely i Snogebæk. Der deltog 32 børn i alderen ca. 7-13 år og her- udover nogle ledere. Lederne har sendt os de- res oplevelser og tanker fra dagene. Lisbeth Laursen: Jeg føler mig træt men i den grad også beriget efter at have været med på sommerlejr 2018. Jeg er fyldt af taknemmelighed - tænk at kunne være med til at være sammen med 32 skønne børn i 4 dage, hvor Gud er i centrum. Næsten halvdelen af børnene kom ikke fra kirkevante hjem - det er virkelig fantastisk, at de kan kom- me på lejr og få sået et frø i sig. Årets tema var mad - noget vi ikke kan und- være. Det gælder både mad til kroppen og til hjertet, som var en af de ting, vi snakkede om flere gange. Jeg har selv været på børnelejren som barn - og det er mindst lige så berigende at være med som voksen :-) Helene Koefoed-Jespersen: En mail, der begynder med ordene: ”Hej, vores børn har aldrig været på lejr, men de fik invi- tationen i skolen...” er en stor opmuntring og samtidig også et stort ansvar. Det er opmun- trende, at et papir i hånden stadig kan være begyndelsen til en lejr - og det er helt utroligt, at man bliver vist den tillid som lejr-team. Vi beder om, at de børn, som aldrig har været på lejr før, må tage en god lejr-oplevelse med sig hjem. Og at der må være en klub i nærheden af dem, hvor de kan fortsætte med at høre mere om, hvad Biblen vil sige til dem.... Chris Rasmussen: "Ærligt talt: Jeg så ikke frem mod årets bør- nelejr med udelt begejstring, bl.a. på grund af nogle udfordringer på lederfronten og en gene- relt travl sommer for mit vedkommende. Men mine (manglende) forventninger blev fuldstæn- dig gjort til skamme! En fantastisk flok unger, engagerede med-ledere og ikke mindst en stor Gud gav os en herlig lejr. Og udover alle de gode lejr-oplevelser så tager jeg noget med om, at Gud altid er større end mine forventnin- ger – også til en børnelejr!" 14 LIV I TR+OEN NR. 6 2018 Benjamin Rasmussen: Børnelejr har for mig været en god oplevelse – igen i år. At tilbringe nogle dage med en skøn flok børn, som vi fik lov til at give en forhåbentlig god lejr-op- levelse og et lille Jesus-frø. Et øjebliksbillede jeg tager med mig: At se nogle af de børn, som ikke er kirkevante, synge med på kristne børnesange af deres lungers fulde kraft – det lyder måske småt, men det er stort! At vi får muligheden for på denne måde at være en del af nogle børns ferie og give dem noget med på deres vej, er noget vi må takke Gud for – for det er ingen selvfølge.