Liv i Troen 02/2019 - Page 6

Jesus var jøde. Det er en af de ting, som Det Nye Testamente bruger meget plads på at under- strege, både direkte og indirekte. Han blev født i den jødiske by Betlehem i en familie, der kun- ne føre sin slægt tilbage til David, den største af alle Israels konger. Josef og Maria var jøder, og Je- sus blev omskåret på den ottende dag. Allerede som barn kom han i templet i Jerusalem. Som voksen var det hans vane hver sabbat at gå i synagogen. Han kendte den jødiske bibel ud og ind og under- viste både disciplene og folke- mængderne i den. Han levede, døde og opstod i Israels land. Men hvordan tog hans jø- diske landsmænd imod budska- bet om, at han var Messias, der var død og opstået for dem og alle andre mennesker? ARTIKEL Jøder – og ordet om korset Modtagelsen af Jesus Apostlenes Gerninger tegner et nuanceret billede af det jødiske folks forhold til evangeliet om Je- sus. I grove træk hører vi om tre reaktioner: 1) De, der modtog evan- geliet: En hel del jøder blev over- bevist af evangeliet. Det gjaldt ikke blot apostlene og de 120 di- sciple, vi hører om lige efter him- melfarten (ApG 1,15), men også de næsten 3.000, der kom til tro på pinsedagen (ApG 2,41) og i dagene efter (ApG 2,47). Kort tid senere hører vi, at den Jesus- troende menighed i Jerusalem var vokset til 5.000 personer (ApG 4,4), og ved afslutningen af Paulus’ tredje missionsrejse 25 år senere var antallet alene i Jerusalem blevet til »mange tu- sinde jøder« (ApG 21,20). 6 LIV I TROEN NR. 2 2019 Fotos: Ruben Bernhard