Liv i Troen 02/2019 - Page 5

ARTIKEL Her må vi skifte de historiske briller ud med de teologiske. For med de teologiske kan vi se, at det, der kunne ligne et modsætningsforhold, egentlig ikke er et modsætningsforhold men der- imod en forkyndelse af Guds riges komme til os – vist i det der siden er kaldt to-naturlæren. Je- sus var og er konge, han er Himlens kongesøn, der fornedrede sig, blev menneskesøn, tog en tjeners skikkelse på, blev ydmyget og var lydig indtil døden på et kors, for som himlens konge- søn at komme du og jeg i møde. Jesus kommer som konge med autoritet, men en konge der vil tjene mennesker. Folket hyldede Jesus den- gang, de råbte: Hosianna, Davids søn. Direkte oversat betyder det: Frels, vi beder dig, Davids søn. Egentlig kunne man sige, at de tilbad ham som konge og befrier. Det er ikke sikkert alle dengang forstod, hvilken konge og befrier de tilbad, de havde ikke historiens fordel, som vi kender i dag. Men de tilbad ham som konge, som den de håbede og troede på kunne befri dem – således gør det sig også gældende for os i dag, at vi må tilbede Jesus, himlens og jordens kongesøn som din og min frelser og befrier. Vi må tilbede ham som den, der kan befri os fra syndens lænker og frelse fra dom og evig død. Men Jesus kommer ikke som en trussel, som en der truer med at misbruge sin magt eller med vå- ben, vold og jordisk magt. Han kommer derimod sagtmodig til dig og mig i sit ord, ved sin ånd og gennem alle, der bærer bud om Guds rige. Mission Hermed åbnes for en missionsteologisk vinkel på Jesu indtog i Jerusalem og Jesu indtog i menneskers liv i dag. For budskabet om Guds riges komme til jord blev båret på æselryg. Det ord, der blev kød og tog bolig iblandt os, Jesus Kristus, blev båret ind i Jerusalem på æselryg for at vise, at Jesus, himlens og jordens konge- søn kom, ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Og således har det og skal det også kendetegne Jesu disciple, at vi er kaldet til at tjene, kaldet til at bære evangeliet, som på æsel- ryg, ud til alverdens folkeslag. Det er på en og samme tid både et lidt ydmy- gende billede, men samtidig dejligt opmuntren- de. Ydmygende, fordi et æsel ikke virker som noget særligt, måske endda lidt ringeagtet. Men dejlig opmuntrende, at kunne et æsel bruges i Guds rige dengang, kan det også i dag. Således at det, der ikke ser ud af noget, i virkeligheden bærer et vældigt budskab – tænk bare på brødet og vinen ved nadveren, af udseende ikke noget særligt, men dog bærer af Himlens kongesøn, vor Herre Jesus Kristi legeme og blod – tanke- vækkende og opmuntrende. LIV I TROEN NR. 2 2019 5