Liv i Troen 02/2019 - Page 2

INDHOLD 3 Leder 13 Én for én 4 En konge på et æsel 14 En lille missionsmark i Tange 6 Jøder – og ordet om korset 16 Mission gennem medier 8 Ugen op til påske – et overblik 17 Owis er blevet som en bror for mig 10 Hilsen fra Ærø 18 Nyt fra ELM 12 Eftertanke 20 Jeg holder af hverdagen Af Peder Østergård Jensen Af Hans V Breum Jakobsen Af Ole Andersen Af Lars Jensen Af Benjamin og Annika Rasmussen Udgives af Evangelisk Luthersk Missionsforening Ekspedition ELM-Forlag Abonnementspris 2019 250,00 kr. for 8 numre Annoncer Kr. 4,00 pr. mm Redaktion Peder Østergård Jensen (ansv. red.) peder@elm.dk Af Helene Koefoed-Jespersen Af Kathrine L. Frandsen Af Peder Ø. Jensen Af Joel Dam Af Peder Ø. Jensen af Anders Bank Lodahl Anders Bank Lodahl (redaktionssekretær) ablodahl@gmail.com ELM-Forlag og sekretariat Tværstræde 6, 3700 Rønne Tlf. 56 95 96 80 Fax 56 95 96 81 elm@elm.dk Bank: Reg.nr. 4720 Konto 4720934477 www.elm.dk Lena Pedersen (redaktion) lp@lpaccount.dk Kontaktoplysninger på foreningens ansatte kan findes på www.elm.dk Kate Idrogo Madsen (layout) kidrogo@hotmail.es Tryk Øko-tryk www.oko-tryk.dk ISSN 1603-645x EVANGELISK LUTHERSK ISSION 2 LIV I TROEN NR. 2 2019