Liv i Troen 02/2019 - Page 17

Owis er blevet som en bror for mig Af Joel Dam, volontør i SAT-7 i på Cypern Joel Dam er udsendt som volontør til den kristne TV-station Sat-7 på Cypern via Mission Afrika. TV-stationen sender TV til Mellemøsten og Nord- afrika, hvor mange muslimer får mulighed for at høre evangeliet for første gang. ELM har givet et bidrag til hans udsendelse, som han i øvrigt selv finansierer via andre personlige bidrag. I en ny- hedsmail fra december fortæller Joel om en ven, han har fået på Cypern. Owis er en af mine rigtig gode venner her på Cy- pern. Han er 17 år, og sammen med sin familie blev Owis nødt til at flygte fra Yemen på grund af krig. Owis blev kristen for ca. et halvt år siden, og han er blevet som en bror for mig på mange måder, og derfor har jeg lyst til at fortælle jer lidt om ham og hans situation. Først sent i sit liv fandt Owis ud af, at hans far også havde en anden kone og familie, og derfor har Owis' mor taget afstand fra sin mand, og de bor ikke længere sam- men. Owis' far ved hverken, at INDBLIK Owis eller hans mor er kristne, og Owis frygter hvad der vil ske, hvis han finder ud af det. Faren er imam, og derfor har Owis fået en meget streng muslimsk opdragelse og har aldrig rigtig oplevet sin far som kærlig. Derfor vil Owis ikke have no- get at gøre med sin far men beder dog stadig for, at han må få et møde med Jesus og opleve den samme forvandling, som han selv har oplevet. De seneste år har logisk nok været meget udfor- drende for ham, og det samme har det været at skulle vænne sig til et mere almindeligt liv med skole og lektier. Alt hans undervisning er på en- gelsk, og da Owis kun har lært engelsk gennem film og TV, er det ekstra svært at følge med og få lavet sine lektier. Hans mor taler kun meget lidt engelsk, så han står på mange måder alene i denne situation, men jeg har fået mulighed for at hjælpe ham med lektier og for at tale med ham om mange af de ting, han kæmper med personligt og derhjemme. Et stort vidnesbyrd Owis har været et kæmpe vidnesbyrd for mig! Han har en hunger efter at lære Gud bedre at kende, fordi han ved, det er fra ham, han har fået styrke til at komme igennem alt det, han har kæmpet og stadig kæmper med. Derudover har det været vigtigt for ham at dele den kærlighed, som han har oplevet fra Jesus, helt fra star- ten af sit liv som kristen. Han fortalte tidligt sin fætter Sulman i Yemen, at han var blevet kristen, selvom det var risikofyldt. Han bad ham om selv at undersøge, hvad Bibelen fortæller om Gud og Jesus, og bede Hel- ligånden om at komme til ham. Både Sulman og hans mor er blevet kristne, fordi Owis delte sin tro med dem. For nylig fortalte Owis dog, at den under- grundskirke, som Sulmans mor er en del af, havde en julegudstjeneste, hvor alle, der var til stede, blev an- holdt af en gruppe muslimer for at samles som kristne. Sulmans mor var ikke til stede, men det er ble- vet kendt, at hun er kristen, og nu frygter de hvad der vil ske. Vil du gerne følge med i Joels arbejde, kan du komme på hans mailingliste ved at skrive til: Joel på joelzd@sat7.org eller ved selv at tilmelde dig via følgende link: http://eepurl.com/gdpetX LIV I TROEN NR. 2 2019 17