Liv i Troen 02/2019 - Page 16

INDBLIK Videomission for muslimer Ved et såkaldt cafémøde fortalte evangelist i ELM Køben- havn, Sebastian Olesen om et nyt projekt, han er ved at sæt- te i søen: Videomission rettet mod muslimer både i Danmark og globalt. Han fortalte om, at afsættet bl.a. havde været en kort video, hvor han havde fortalt lidt om sig selv og om sin kærlighed til muslimer, og at denne var nået ud til mange tusinde via Facebook (se foto). Det havde blandt andet ført til et undervisningsbesøg i en menighed i Egypten. Visionen er en You-Tube kanal med videoer med forskelligt evangeliserende indhold under titlen Al-Beshara. Det bety- der gode nyheder. Sebastian har etableret kontakt til andre, som arbejder med noget lignende, og rammen for arbejdet vil blive en nystartet forening. ELM København har bevilget økonomisk tilskud til at sætte arbejdet i gang. Undervejs i oplægget kom Sebastian desuden med opmun- trende og inspirerende beretninger om muslimer, han havde mødt, der var blevet kristne. En del af mødet handlede også om, hvordan man i ELM København kan arbejde med at bruge video til at gøre arbejdet kendt. ELU København har fået la- vet en præsentationsvideo, som kan ses som et eksempel på, hvad man kan bruge video til. Ny side med videoprædi- kener www.tilliv.dk Norea Mediemission er på vej til at lancere en hjemmeside, som skal formidle evangelisk luthersk bibeltro indhold i vi- deo, tekst og lyd. Hjemmesi- deadressen bliver: www.til- liv.dk. ELM har sagt ja til at stille artikler fra Liv i Troen til rådighed for siden. Det kan desuden komme på tale, at ELM får lyd og bil- lede ud via hjemmesiden. Forbillederne er både en norsk hjemmeside foross.no og det amerikanske thegospelcoalition. org, som mange benytter sig af for at hente inspira- tion. Målgruppen er primært kristne i alderen 18-35 år, som forventes at være dem, som efterspørger det mest. En del af baggrunden er ønsket om et luthersk alternativ til udenland- ske sider. Sidens indhold vil blive nogle kortere videoer og så video- og lydprædikener samt 16 LIV I TROEN NR. 2 2019 Mission gennem medier Af Peder Ø. Jensen