Liv i Troen 02/2019 - Page 15

INDBLIK Efterfølgende bibeltime på ca. 30 minutter, der- efter fri leg, sport i hallen på friskolen (som lig- ger overfor missionshuset), en rundboldkamp, brætspil, snak eller måske noget hobbyarbejde. Til sidst er der kage til alle, efterfulgt af en lille andagt. Aftenen slutter kl. 21, hvor forældrene kommer og henter deres børn. For nogle for- ældre er det måske første gang, de træder ind i et missionshus. Vigtigt at man som leder lige når at veksle et par ord med forældrene; så må oprydningen udskydes lidt. At kalde en sådan aften traditionel må være på sin plads. Vi må indrømme, at man fra junior- ledernes side har anvendt ovenstående skabe- lon i mange år, men vi erfarer, at det virker godt for os alle, både juniorer og ledere. Det gør ikke noget, at en almindelig junioraften har en vis forudsigelighed. Og dog – ca. 2 gange hvert halve år arrangerer vi alternative aftener. Når I læser dette, har vi været på en tur til skøjtebanen i Randers efter- fulgt af chokoladeboller og varm kakao hjem- me i missionshuset. Lidt senere på sæsonen er der planlagt bedsteforældre-/vennedag. In- den sommerferien afholdes også den vanlige juniorlejr, som altid foregår på Tange kristne friskole, noget der altid bliver set frem til med stor forventning og glæde. Af andre alternative aktiviteter kan nævnes den årlige julehygge- overnatning fra fredag til lørdag hos Birthe KH i Borre; bowlingaften, bageaften, minigolfaften på Grundfos, besøg på politistationen i Viborg med meget mere. Og hvorfor skrive og anvende ordet missions- mark? Jo fordi vi i vores juniorklub på en ene- stående måde får lov til at række Guds ord ud til juniorerne. Vi håber inderligt og beder om, at Gud vil lade sin Hellige Ånd virke der til tro. At juniorerne må tage Guds ord med sig gennem livet. At de må få lov til at opleve, at de er skabt og elsket af Gud, at Jesus er død på korset for deres skyld, at de har brug for en frelser. Vi beder også om, at de altid må glædes over at opleve det kristne fællesskab som varmt, sjovt og godt – og dejligt at tænke tilbage på. LIV I TROEN NR. 2 2019 15