Liv i Troen 02/2019 - Page 14

En lille missionsmark i Tange INDBLIK Af Kathrine L. Frandsen, Rødkærsbro Hver onsdag aften lidt i syv kommer der liv i den lille landsby Tange. Det er junioraften. For det meste står de første juniorer allerede klar ved den låste dør til missionshuset og venter på, at deres juniorleder kommer og låser dem ind i varmen. Det på trods af at lederne forsøger at komme i rigtig god tid… Siden juniorklubben sidst har skrevet til Liv i Troen, har vi fået særdeles meget velsignelse fra Gud, for klubben har fået vokseværk. Vi op- lever i øjeblikket 15-20 glade juniorer, der tro- fast møder op hver onsdag. De kommer fra me- get forskellige baggrunde, en stor del af dem har deres gang på Tange kristne friskole, en livlig og superskøn flok. At vi er blevet så man- ge, har naturligvis givet os en masse nye udfor- dringer. Vi har f.eks. nærmest måttet fordoble antallet af ledere og har også fået 4 ELU'ere med i lederflokken, hvilket har været med til at give et dejligt friskt pust. Det er jo vores håb, at juniorerne må fortsætte i et kristent fællesskab efter juniorklubben, hvor vi ser vores ELU som et godt bud. I øjeblikket har vi børn med fra 4.-7. klasse. Hver aften bliver der holdt bibeltime i to spor. Også der har vi mødt udfordringer med at lære juniorerne, hvordan man egentlig sidder stille til bibeltimen og lytter samt deltager i de mange spørgsmål/samtaleemner, der bliver lagt frem. Vi har erfaret, at det er ok at stille lidt krav til god justits, at der er tid til både sjov, grin, leg og al- vor i juniorklubben. At Guds ord tages alvorligt og har et helt klart budskab til den enkelte, at de hver især er med i Guds plan, at de er elsket af Gud osv. Som voksne og ledere vil vi også gerne sende et signal om, at vi rigtig gerne vil være sammen med juniorerne og bruge tid og energi på dem. Glimt fra julehygge hos juniorleder Birthe Koefoed-Hansen Fra sommerens juniorlejr, hvor der bliver gjort klar til at klatre i trætoppene En traditionel aften i juniorklubben starter kl. 19 med en lille håndfuld sange fra Fællessang. 14 LIV I TROEN NR. 2 2019 Bålhygge med stegte æbler Bents eftertragtede slik-kiosk på juniorlejren