LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 6

aktuálne• Prezidentom SLeK sa stal PharmDr. Ondrej Sukeľ Delegáti Slovenskej lekárnickej komory na svojom 27. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra 2014 v Košiciach, zvolili na nasledujúce funkčné obdobie nové vedenie. Prezidentom samosprávnej stavovskej organizácie lekárnikov sa stal PharmDr. Ondrej Sukeľ. Post 1. viceprezidenta bude zastávať Mgr. Tomáš Turiak, doterajší 2. viceprezident, ktorého v tejto pozícii nahradí PharmDr. Norbert Chano. Prezídium Slovenskej lekárnickej komory a časť členov Rady SLeK: zľava: Mgr. Peter Sukeľ, PharmDr. Norbert Chano, PharmDr. Michal Holec, Mgr. Tomáš Turiak, PharmDr. Mária Bullová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Tibor Czuľba, PharmDr. Vasil Šatnik, PhD., PharmDr. Tatiana Geročová, PhD., PharmDr. Patrik Vitkovský a Mgr. Ľuboš Ferenec. N ový prezident SLeK Ondrej Sukeľ v prechádzajúcom volebnom období zastával pozíciu 1. viceprezidenta SLeK, intenzívne sa podieľal na kľúčových projektoch stavovskej organizácie a aktívne hájil záujmy slovenských lekárnikov. Pri príležitosti nástupu do funkcie Dr. Sukeľ povedal: „Považujem za dôležité aj naďalej čerpať z múdrosti predstaviteľov komory predchádzajúcich období. Naliehavo sa však pýtam, do akej roviny posunieme samosprávne úlohy komory a ako ich prispôsobíme súčasnému životu a dnešnej mentálnej sviežosti. Komora má dve prirodzené úlohy – skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu záujmov zdravotníckych pracovníkov. Tieto však nie je možné dosahovať metódami deväťdesiatych rokov. Generačná výmena, ktorá nastala, nemusí byť generačným konfliktom, ale noblesnou kontinui6 Lekárnické Listy® • december 2014 tou. Ako sa s úctou skláňam pred minulosťou, tak sa s optimizmom dívam do budúcnosti, keďže som mal možnosť zažiť potenciál Slovenskej lekárnickej komory a jej členov. Evolučný posun samosprávy od lobistickej skupiny na modernú, efektívnu inštitúciu poskytujúcu kvalitné služby svojim členom je nevyhnutný. Slovenský lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej sily, ktorým sú kvalitné informácie, ponuka trvalého odborného rastu, systematické budovanie vedomia hrdosti na svoje povolanie a motivácia robiť dobro.“ V Prezídiu Slovenskej lekárnickej komory bude vo funkčnom období 2014 – 2018 celkovo 5 nových členov. Okrem nich budú túto funkciu vykonávať aj bývalý prezident SLeK PharmDr. Tibor Czuľba a traja členovia prezídia z predchádzajúceho obdobia. (red)