LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 35

• publIcIstIka 11. valné zhromaždenie Európskej asociácie študentov farmácie Na prelome októbra a novembra prebiehalo pod organizačnou záštitou českých študentov jedenáste jesenné valné zhromaždenie Európskej asociácie študentov farmácie (EPSa). Témou kongresu bol Pacient v centre zdravotníckej starostlivosti – z laboratória k občanom. M ajoritnú časť programu tvorilo valné zhromaždenie, ktoré je hlavným riadiacim a rozhodujúcim orgánom EPSA. Ide o stretnutie EPSA členov s jej exekutívou, ktoré sa koná sa dvakrát ročne – na jar je to tzv. výročný kongres (Annual Congress) a v jeseni zase tzv. jesenné zhromaždenie (Autumn Assembly). Každú členskú asociáciu s hlasovacím právom reprezentujú dvaja oficiálni delegáti, v prípade Slovenského spolku študentov farmácie to boli aktuálni študenti Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave Patrik Bilanin (3. ročník) a Jana Leskovská (2. ročník). Horúca diskusia o maďarskom dlhu V poradí už 48. valné zhromaždenie prinieslo niekoľko zaujímavých rozhodnutí a zmien. Najhorúcejšia diskusia, ktorá pohltila aj značne dlhý časový úsek, sa týkala dlhu maďarskej organizácie HUPSA, ktorý vznikol pri organizovaní tohtoročného výročného kongresu v Budapešti. Na druhej strane najväčší aplauz zožalo schválenie kongresu v roku 2016 vo fínskych Helsinkách. Zároveň bolo pod- písané Memorandum porozumenia medzi Európskou asociáciou študentov farmácie (EPSA) a Medzinárodnou federáciou študentov farmácie (IPSF). Špecializované workshopy a budúcnosť farmaceutov Základom sprievodného programu kongresu sú vzdelávacie workshopy zamerané na tzv. softskills a odborné vedomosti potrebné do budúcej farmaceutickej praxe. Workshopy z oblasti softskills sa zaoberali komunikáciou s ľuďmi so špeciálnymi potrebami (ako komunikovať s nevidiacimi a nepočujúcimi) či emocionálnou inteligenciou potrebnou k efektívnej komunikácii s pacientom. Rozoberala sa takisto farmakoterapia počas tehotenstva, konkrétne transport placentárnou membránou, či postup správnej prípravy liekovej formy pre nové liečivo aj s ohľadom na liekové formy pre deti a geriatrických pacientov. Témou odborných workshopov bola aj nemocničná farmácia, a to konkrétne pracovná náplň nemocničného farmaceuta, ktorej najväčšou výzvou je okrem prípravy intravenóznych liekových foriem a dispenzácie liekov predovšetkým kontrola liekov podávaných pacientovi na oddelení, čo sa nevhodnej indikácie, dávkovania či interakcií týka. V priebehu kongresu sa konala aj kampaň na zvýšenie povedomia o hypertenzii, počas ktorej bol záujemcom na ulici meraný krvný tlak. Kongres v Hradci Králové privítal zároveň aj rekordnú účasť zo strany Slovenska. Celkovo sa ho zúčastnilo štrnásť našich študentov. Patrik Bilanin Peter Šišovský Slovenský spolok študentov farmácie foto: SČSF Lekárnické Listy® • december 2014 35