LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 33

• lepšie lieky pre deti a starostlivosť o deti s onkologickým ochorením po celom svete. výrobcov liekov. Poukázala na reálne problémy farmabiznisu ako nedostatok komunikácie, spätnej väzby medzi zainteresovanými stranami, či nepochopenie potrieb detských pacientov. Počas diskusie sa účastníci zhodli, že je potrebné vytvoriť prístup k odborným znalostiam, komunikovať s deťmi a ich rodičmi a vytvárať vzájomné vzťahy medzi zainteresovanými stranami. Záver 2. Problémy v oblasti klinických štúdií uskutočnených na deťoch a možnosti ich riešenia Klinické štúdie uskutočnené na deťoch sú jedinečné a zložitejšie v porovnaní s klinickými štúdiami u dospelých. Prevláda všeobecný názor, že nariadenie o liekoch na pediatrické použitie vedie k väčšiemu počtu prípadov klinického skúšania na deťoch, jeho ciele sa však majú dosiahnuť bez toho, aby sa deti stali účastníkmi zbytočného klinického skúšania. Hlavnými tézami tejto sekcie mítingu, ktorej sme sa zúčastnili, bolo čo najčastejšie využívanie metód modelovania, simulácie a extrapolácia výsledkov z klinických štúdií u dospelých pacientov. Dôležité je aj čo najčastejšie využívanie neinvazívnych metód výskumu. Počty detských pacientov, ktorí sa v posledných rokoch zúčastnili na klinickom skúšaní liečiv, sú uvedené v tabuľke 1. 3. Praktické požiadavky na pediatrický výskumný plán Predseda pediatrickej komisie (PDCO) Dr. Dirk Mentzer (Nemecko) sa venoval aspektom PIP. !