LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 31

• universitatis disputationes 2014 na zlej logistike pacienta. Rovnako ako jeho predrečník vyzdvihol špecifickosť tohto segmentu. Vystúpenia hostí uzavrel JUDr. Radek Policar, ktorý do diskusie predložil viacero podnetov, počnúc tým, ktorý zo zdravotníckych modelov je optimálny, aká je vhodná miera štátnej regulácie, jej vplyv na vzťah lekára a pacienta, či problematiku existencie jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní. V diskusii s publikom sa riešili primárne otázky zabezpečenia efektivity pri nakladaní s prostriedkami z verejného zdravotného poistenia či vysvetleniu významu DRG systému, ktorý má prispieť k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu peňazí. V tejto súvislos Ѥ