LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 3

• ÚVodník Zostaňme jednotní naprieč generáciami ilí kolegovia, dostáva sa vám do rúk posledné číslo vášho lekárnického časopisu v tomto roku. Je to ideálna príležitosť obzrieť sa späť a zamyslieť sa nad uplynulými jedenástimi mesiacmi, ktoré väčšina z nás strávila s cieľom poskytovať kvalitnú a odbornú lekárenskú starostlivosť. Toto obdobie však zavŕšilo aj etapu štvorročného funkčného obdobia, ktoré som mal možnosť stráviť v pozícii prezidenta Slovenskej lekárnickej komory. Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým kolegom a spolupracovníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu. Bolo mi cťou stáť na čele našej stavovskej organizácie a hájiť záujmy viac ako 4 tisíc slovenských lekárnikov. M Všetci dobre vieme, že predchádzajúce roky boli poznačené intenzívnou snahou rôznych skupín o ovládnutie slobodného lekárnického povolania. Boli sme opakovane svedkami neštandardného legislatívneho procesu, ktorého výsledkom je – napriek maximálnej snahe Slovenskej lekárnickej komory a jej predstaviteľov – legislatíva, ktorá zásadným spôsobom zmenila a ovplyvnila poskytovanie lekárenskej starostlivosti u nás. Napriek tomu, že sme na MZ SR postupne predložili viac ako 224 zásadných pripomienok k predkladaným legislatívnym návrhom, absolvovali množstvo stretnutí a rokovaní s politikmi, predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva, ako i s novinármi, žiaľ, v tých najzásadnejších otázkach sme nedokázali prelomiť vplyv finančných skupín na konečnú podobu zdravotníckej legislatívy na Slovensku. Na tomto poli však určite nerezignujeme. V pripomienkovaní legislatívy ovplyvňujúcej našu činnosť budeme aktívni tak ako doteraz. Verím, že sa raz spoločne – aj vďaka Slovenskej lekárnickej komore – dočkáme takej legislatívnej úpravy, akú si lekárenstvo skutočne zaslúži a aká je koniec koncov štandardná aj vo väčšine krajín Európskej únie. Hovorí sa, že osud rozdáva karty a my hráme. Za tie štyri roky, počas ktorých som so svojimi spolupracovníkmi – viceprezidentmi a tiež členmi prezídia a rady participoval na vedení komory, osud tých (aj nečakaných) kariet rozdal požehnane. Snažili sme sa s nimi hrať najlepšie, ako sme vedeli. A myslím, že dosiahnuté výsledky dokumentujú pozitívne plody nášho snaženia sa. Nie všetko sa nám síce podarilo tak, ako sme zamýšľali, ale faktom je, že za uplynulé obdobie bolo komoru cítiť aj počuť. Práca na poli sústavného vzdelávania, legislatívne aktivity, mediálna komunikácia… Komora za posledné roky posilnila svoju reputáciu a vnímanie ako rešpektovanej organizácie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na Slovensku. Slovenská lekárnická komora sa vďaka mnohým svojim členom za toto obdobie posunula výraznými krokmi vpred. Nehovorím len o jej predstaviteľoch, ktorí stáli v jej vedení, ale aj o všetkých jej členoch, ktorí sa podieľali na príprave podkladov k legislatívnemu konaniu, pracovali na poli sústavného vzdelávania a pod. V neposlednom rade sú to aj všetci jej členovia, ktorí svojou každodennou svedomitou prácou pomáhajú svojim pacientom, zabezpečujú účinnú a bezpečnú farmakoterapiu a prezentujú svoje povolanie v najlepšom možnom svetle. Uplynulých jedenásť mesiacov sa Slovenská lekárnická komora výraznou mierou zviditeľnila aj na poli európskeho lekárenstva. Najmä vďaka PharmDr. Štefanovi Krchňákovi, ktorý sa v roku 2012 stal viceprezidentom, a neskôr v roku 2013 aj prezidentom Zväzu lekárnikov Európskej únie. V júni tohto roka sme prvýkrát v histórii hostili zasadnutie najvýznamnejších orgánov tejto európskej organizácie farmaceutov a popredných predstaviteľov európskeho lekárenstva a svetovej farmácie. Aj vďaka tomuto podujatiu sa posilnila odborná prestíž komory nielen doma, ale aj vo svete. Tieto a podobné úspechy nás musia motivovať k ďalšej práci a slúžiť nám ako vzor, ktorý je potrebné ďalej rozvíjať. Delegáti posledného Snemu Slovenskej lekárnickej komory, ktorý sa konal 8. novembra 2014 v Košiciach, rozhodli o novom zložení riadiacich orgánov SLeK. Vo voľbách bol zvolený nový prezident a funkcionári na nasledujúce štvorročné obdobie. Som presvedčený, že nadšenie a entuziazmus predošlého vedenia bude tomu súčasnému nielen vzorom, ale aj predpokladom ďalšieho úspechu. Na záver mi, drahé kolegyne a kolegovia, dovoľte zaželať vám pokojné nadchádzajúce vianočné sviatky, pokoj a lásku v kruhu najbližších. Želám vám najmä zdravie a tiež mnoho síl do ďalšieho roka. Verím, že rok 2015 bude naplnený úspechom a zároveň pokorou každého z vás. Pokorou v dobrom zmysle slova. S úctou voči vašim učiteľom, voči vašim pacientom a voči sebe samým. PharmDr. Tibor Czuľba člen Prezídia Slovenskej lekárnickej komory Lekárnické Listy® • december 2014 3