LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 29

• publIcIstIka Univerzita Komenského ocenila výnimočných študentov a pedagógov Univerzita Komenského v Bratislave (UK) pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenila výnimočných študentov a pedagógov. akademickú pochvalu rektora UK si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK. A kademickú pochvalu si prevzala napríklad študentka fakulty telesnej výchovy a športu UK Patrícia Stenchláková, ktorá na akademických majstrovstvách v atletike získala 2 strieborné medaily – v hode oštepom a skoku do diaľky. Za výnimočné vedecko-výskumné úspechy v oblasti lektínových biosenzorov určených na rozpoznávanie rôznych glykánových štruktúr v ľudskom sére a využiteľných v diagnostike reumatoidnej artritídy, či sklerózy multiplex ocenenie získala študentka 5. ročníka Farmaceutickej fakulty UK Miroslava Petriková. Ocenenie si prevzal aj Milan Berstling, prezident Slovenského spolku študentov farmácie, za výnimočnú angažovanos