LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 28

ZrIedkaVÉ chorobY • Hodnotenie zdravotníckych technológií a zriedkavé choroby T oto stretnutie organizovala Európska sieť zdravotníckych technológií – EUnetHTA, v rámci spoločnej akcie 2 (2012 – 2015) spolu s národnými agentúrami Talianska a Dánska. EUnetHTA je dobrovoľná sieť, ustanovená odporúčaním 24/2011. Okrem zástupcov jednotlivých členských štátov sú v nej zastúpení ako pozorovatelia zástupcovia priemyslu, platcov, poskytovateľov a pacientov. EUnetHTa vznikla na základe