LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 22

publIcIstIka• Pohľad na etiku klinického skúšania Medicína sa už od čias pána Clodea Bernarda radí medzi empirické vedy. Na rozširovanie svojho poznania používa experimentálne metódy, ktorými overuje vyslovené hypotézy. Súh