LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 21

• Zimné obdobie sa dá prežiť aj bez antibiotík „Evolučný posun samosprávy od lobistickej skupiny na modernú, efektívnu inštitúciu poskytujúcu kvalitné služby svojim členom je nevyhnutný. Slovenský lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej sily, ktorým sú kvalitné informácie, ponuka trvalého odborného rastu, systematické budovanie vedomia hrdosti na svoje povolanie a motivácia robiť dobro.“ PharmDr. Ondrej Sukeľ prezident Slovenskej lekárnickej komory XXVII. snem Slovenskej lekárnickej komory, 8. 11. 2014, Košice foto: ECDC „Zachovať účinnosť antibiotík, je zodpovednosťou každého z nás. Zodpovedné používanie antibiotík môže zastaviť vývoj rezistentných baktérií, a zachovať účinnosť antibiotík, aby mohli byť používané budúcimi generáciami. Preto je dôležité, aby sme vedeli, kedy je ich vhodné užívať, a to s plnou zodpovednosťou. Úspešné kampane na informovanie verejnosti, ktoré sa už uskutočnili v niektorých krajinách, viedli k zníženiu spotreby antibiotík.“ rozlišovať medzi nezávažnými vírusovými a závažnými bakteriálnymi infekciami, tak sa nám jedného dňa môže stať, že žiadne antibiotiká už nebudú účinné,“ uviedla praktická lekárka pre dospelých MUDr. Jana Bendová. Aj preto stojí za úvahu, či by jednoduché CRP testy nemohli byť plne hradené zo zdravotného poistenia aj pre dospelých pacientov. Podľa prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. mô- že byť situácia ešte horšia. „Za posledné roky sa počet novozavedených antibiotík zmenil na nulu. Žiadajme ich predpisovať veľmi uvážene, aby nenastala v tejto oblasti liečby infekcií apokalypsa. Sme na prahu priepasti postantibiotickej éry. Neuvážený krok, hoci aj vpred, znamená hlboký pád,“ varoval prof. Krčméry. „Spolupracujme navzájom bez ohľadu na vek – v prospech lekárnikov, v prospech celého nášho odvetvia, v prospech pacientov. Lebo o tých by nám na konci nášho spoločného snaženia malo ísť.“ PharmDr. Tibor Czuľba emeritný prezident Slovenskej lekárnickej komory XXVII. snem Slovenskej lekárnickej komory, 8. 11. 2014, Košice „Podľa Obchodného registra meno Mgr. Pavol Paška figurovalo v 16 firmách. Väčšina z nich vykazuje činnosť v oblasti farmácie a zdravotníckych pomôcok.“ Prečo ukazujú v zdravotníctve prstom na Pašku? Pre toto, http://aktualne.atlas.sk/preco-ukazuju-vzdravotnictve-prstom-na-pasku-pre-toto/slovensko /zdravotnictvo/, 5. 11. 2014 (red) Lekárnické Listy® • december 2014 21