LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 20

publIcIstIka • ZIMNÉ OBDOBIE sa dá prežiť aj BEZ aNTIBIOTíK antimikrobiálna rezistencia je čoraz väčší problém verejného zdravotníctva nielen v európskych nemocniciach, ale i spoločenských komunitách. rezistencia mikroorganizmu Escherichia coli voči väčšine antibiotík sa zväčšuje takmer vo všetkých krajinách Európy. E. coli je pritom jednou z najčastejších baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. R ada Európskej únie na riešenie tohto problému verejného zdravia vydala v roku 2001 odporúčanie a požiadala krajiny, aby zaviedli postupy na zabezpečenie obozretného užívania antibiotík (odporúčanie Rady z 15. novembra 2001 o opatrnom používaní antimikrobiálnych látok v humánnej medicíne (2002/ 77/ES)). Niektoré krajiny zaviedli pred niekoľkými rokmi vnútroštátne programy, vrátane kampaní na informovanie verejnosti, vďaka ktorým zaznamenali zníženie spotreby antibiotík, ako aj antibiotickej rezistencie. Správne užívanie Užívanie antibiotík bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, doužívanie tých, ktoré zostali po predchádzajúcej liečbe alebo zadováženie si ich bez lekárskeho predpisu, je nielen nezodpovedné, no v niektorých prípadoch dokonca nebezpečné. Antibiotiká nie sú lieky proti bolesti a ani nemôžu vyliečiť každú chorobu. Účinkujú len proti bakteriálnym infek- ciám, a teda nemôžu pomôcť pri bežnej nádche alebo chrípke. Až 80 % zimných ochorení, ktoré postihujú nos, uši, hrdlo a pľúca,