LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 19

• dôležité je spájať sa, nie rozdeľovať „ADL vďaka svojim členom, ktorí sú z rôznych oblastí zdravotníctva, môže nielen reagovať na vzniknuté situácie s vedomím dopadu na všetky články reťazca, ale umožňuje nám to aj predvídať vznik rôznych problémov v budúcnosti, informovať včas našich členov a hľadať spoločné možné riešenia.“ mácií o vplyve označovania potravín a ich zložiek na zdravie, o prezentácii a reklame potravín. Výrobcovia výživových doplnkov museli v tejto súvislosti prijať zásadné zmeny v označovaní svojich produktov. Aké konkrétne zmeny nastali v tejto oblasti? Legislatívne opatrenia sprísnili reguláciu tvrdení na jednotlivých baleniach výživových doplnkov. Dnes každé tvrdenie podlieha prísnym kritériám, aby konečný spotrebiteľ nebol zavádzaný ich možným účinkom. Každé jedno zdravotné tvrdenie, ktoré si prečítate na obale daného produktu dnes musí výrobca odôvodniť a zároveň ho musí vedieť doložiť príslušným kontrolným orgánom. Spot ɕ