LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 17

• prevencia vzniku chronických diabetických komplikácií PODľa DaMJaNOV, 2000 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Insulin+Deficiency+Syndrome mŕtvica krvácanie do mozgu mentálne zdravie (depresie) katarakt retinopatia mikoaneuryzma, hemoragia periodontálne ochorenia koronárna ateroskleróza nefropatia glomeruloskleróza pohlavné orgány (erektívna disfunkcia) neuropatia infekcie gangréna ochorenia periférnych ciev plikácií a toxikológie SaV a prispieva napríklad k vzniku katarakty, neuropatie či nefropatie. Druhý enzým polyolovej dráhy – sorbitoldehydrogenáza, utilizuje sorbitol na fruktózu za prítomnosti kofaktora NAD+ premieňaného na NADH. Nedostatok tohto kofaktora v cytosole spôsobí deaktiváciu Sirt 1 proteínu, ktorý má vplyv na inzulínovú senzitivitu buniek. Fruktóza sa následne podieľa na glykácii proteínov a tvorbe produktov pokročilej glykácie. Prírodné inhibítory aldózareduktázy Najefektívnejšími inhibítormi aldózareduktázy sú vo všeobecnosti deriváty kyseliny octovej, cyklické imidy a polyfenoly. Aj samotná príroda ponúka širokú škálu týchto látok. Podľa literatúry je veľmi účinným inhibítorom aldózareduktázy metanolový extrakt z Centella asiatica (Gotu Kola) ale i z listov Myrcia multiflora. Z tejto rastliny boli izolované aj jedny z najúčinnejších prírodných inhibítorov aldózareduktázy – desmanthin-1 (IC50 = 0,082 µM) a guaijaverín (IC50 = 0,18 µM). Zo zdrojov našej prírody je to najmä quercetín v rôznych rastlinách či plodinách (cibuľa, cesnak, granátové jablko), kyselina rozmarínová (rozmarín, perila krovitá), kyselina chlorogénová (zelená káva), luteolín (zeler, mrkva, rozmarín, harmanček, artičoky), ale i magniferín (mango). Nový karboxymetylmerkapto-triazinoindolový inhibítor aldózareduktázy Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied je na Oddelení biochemickej farmakológie dlhoročná tradícia výskumu prevencie vzniku diabetických komplikácií. Najnovším výsledkom výskumu je aj vyvinutie nového perspektívneho karboxymetyl-merkapto-triazino-indolového inhibítora (patentová prihláška č. 972013). Nový karboxymetyl-merkapto-triazino-indolový inhibítor aldóza reduktázy z dielne tohto laboratória, tiež nazývaný aj skrátene CMTI, má vysokú inhibičnú aktivitu v nanomolárnej oblasti (IC50 ≈100 nM). Ide o akompetitívny typ inhibície, čo znamená, že ani vysoká koncentrácia glukózy v cytosole bunky nedokáže vytesniť tento inhibítor z väzby na proteín. Navyše je vysoko selektívny voči štruktúrne príbuznému enzýmu aldehydreduktáze (faktor selektivity ≈ 400). Aldehydreduktáza je detoxifikačný enzým, ktorého inhibícia má negatívny vplyv na detoxifikačnú funkciu bunky. Podľa doteraz vykonaných štúdií CMTI nevykazuje známky toxicity. Experimenty na