LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 16

publIcIstIka • PrEVENCIa VZNIKU chronických diabetických komp a jej výskum na Ústave experimentálnej farmakológie Diabetes melitus je chronické ochorenie s vysokou prevalenciou v populácii. Vysoká mortalita pacientov je spôsobená najmä vznikom sekundárnych (neskorých) komplikácií. Na prevenciu ich vzniku však neexistuje klinicky používaná medikamentózna liečba. Na Slovensku, na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, prebieha výskum a vývoj liečiva proti rozvoju sekundárnych komplikácií tohto zákerného ochorenia. D iabetes melitus je chronické ochorenie charakteristické zvýšenou hladinou glukózy v krvi. rozlišujú sa dva základné typy tohto ochorenia: typ 1, kde hlavnou príčinou poruchy metabolizmu je nedosta