LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 15

• ochorenie, ktoré nebolí, ale spôsobuje množstvo komplikácií „Diabetes mellitus je veľmi časté a závažné metabolické ochorenie a svojim výskytom nadobúda charakter epidémie. Počet pacientov s diabetom vo svete v roku 2013 prekročil 380 miliónov. Na Slovensku je toto ochorenie známe u viac ako 7 % populácie, teda u viac ako 350 000 obyvateľov a u ďalších 100 000 až 150 000 ho predpokladáme v zatiaľ nediagnostikovanom štádiu, resp. vo forme rizikového prediabetického syndrómu. Podľa údajov Slovenskej diabetologickej spoločnosti denne pribúda asi 30 nových pacientov s týmto ochorením. V posledných rokoch sa však nárast mierne spomalil.“ a každý rok pribudne asi 20 tisíc nových detských prípadov s DM I. typu. IDF predpokladá, že v roku 2035 sa celosvetovo počet diabetikov zvýši na 592 miliónov, z toho väčšine prípadov by sa dalo preventívne predísť udržiavaním si zdravej telesnej hmotnosti, dostatočnou fyzickou aktivitou, zdravou vyváženou stravou a obmedzením fajčenia. Syndróm diabetickej nohy Jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu so zásadným dosahom na kvalitu života pacienta je tzv. syndróm diabetickej nohy. Ide o postihnutie štruktúr nohy (chodidla) so vznikom )