LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 14

publIcIstIka • OCHOrENIE, ktoré nebolí, ale spôsobuje množstvo komplikácií Diabetes mellitus je chronické, doposiaľ Diabetes mellitus 1. typu bol novodiagnostikovaný 1 381 pacientom. Tento typ diabetu, pri ktorom organizmus nepronevyliečiteľné ochorenie, ktorého výskyt dukuje žiaden vlastný inzulín, sa začína zväčša v mladšom vecelosvetovo, aj v Slovenskej republike, ku. Najviac novozistených prípadov za minulý rok evidujeme neustále narastá. Dnes môžeme hovoriť pri pacientoch vo veku 20 – 29 rokov. Tzv. gestačný diabetes mellitus, čo je špeciálna forma cuo cukrovke ako o epidémii tretieho tisícročia. krovky, ktorá vzniká počas tehotenstva a po pôrode vo väčšine Predpokladá sa, že na celom svete trpí prípadov odznieva, bol v roku 2013 diagnostikovaný 1 522 žediabetom takmer 366 miliónov ľudí. nám, najčastejšie vo veku 30 – 34 rokov. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes Diabetes v Európe a vo svete trom pacientom. Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom Podľa zisťovaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je bude narastať. Podľa odhadov počet prípadov počet pacientov s ochorením diabetes mellitus v Európskom regióne stále vyšší vo všetkých vekových kategóriách. Ako do roku 2030 narastie až na 552 miliónov najčastejšie dôvody sú uvádzané najmä obezita, nezdravá ľudí s cukrovkou. Len na Slovensku strava a nedostatok telesnej aktivity. V Európe je podľa WHO pribudlo počas uplynulého roka do evidencie okolo 60 miliónov diabetikov, čo predstavuje približne 10,3 % mužov a 9,6 % žien vo veku 25 rokov a viac. 22,5-tis. nových pacientov, ktorým bolo Celosvetovo trpí na toto ochorenie okolo 347 miliónov ľudí diagnostikované diabetické ochorenie. a vysoká hladina glukózy v krvi zabije ročne 3,4 miliónov pa- D iabetologické ambulancie na Slovensku v uplynulom roku evidovali 340 445 diabetikov (z toho 182 330 žien a 158 115 mužov). Na Slovensku sa v súčastnosti lieči na diabetes mellitus 7 % žien (6 566/100 000 žien) a 6 % mužov (5 991,3/100 000 mužov) z celkovej populácie jednotlivých pohlaví. Najviac liečených (308 056) aj novodiagnostikovaných (19 234) pacientov je evidovaných pre diabetes mellitus II. typu, ktorý sa prejavuje hlavne v strednom a vyššom veku. V uplynulom roku bol tento typ cukrovky najčastejšie zistený u osôb vo veku 60 – 69 rokov. 14 Lekárnické Listy® • december 2014 cientov. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2030 sa počet týchto úmrtí zdvojnásobí a v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšou príčinou úmrtí. Podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) nemá toto ochorenie diagnostikované približne 46 % diabetikov (čo je okolo 175 miliónov ľudí). Odhady za jednotlivé regióny uvádzajú, že napr. v Afrike je až 62 % nediagnostikovaných osôb vo veku 20 – 79 rokov. V Európe je to 36 %, v Severnej Amerike a Karibiku 27 % a v strednej a južnej Amerike je to 24 %. Podľa štatistík IDF je vo svete viac ako 497 tisíc detí pod 15 rokov chorých na diabetes I. typu a každoročne sa ich počet zvýši o približne 70 tisíc nových prípadov. Európsky región má najvyšší počet detských diabetikov I. typu (okolo 130 tisíc)