LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 13

• XXVII. snem slovenskej lekárnickej komory Rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. odovzdal bývalému prezidentovi SLeK PharmDr. Tiborovi Czuľbovi pamätnú plaketu pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity ako prejav ocenenia za spoluprácu so Slovenskou lekárnickou komorou pri zabezpečovaní výučby štúdia farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. vystúpil bývalý prezident SLeK PharmDr. Tibor Czuľba, ktorý konštatoval, že predchádzajúce obdobie bolo poznačené predovšetkým intenzívnou snahou o ovládnutie slobodného lekárnického povolania. „Boli sme viackrát svedkami neštandardného legislatívneho procesu, ktorého výsledkom je, napriek maximálnej snahe Slovenskej lekárnickej komory a jej predstaviteľov, legislatíva, ktorá zásadným spôsobom zmenila a ovplyvnila poskytovanie lekárenskej starostlivosti,“ zdôraznil Dr. Czuľba, ktorý delegátov podrobne informoval o jednotlivých krokoch, ktoré Prezídium SLeK v tejto súvislosti podniklo. V závere poukázal na dôležitosť zostať jednotní aj v nasledujúcom funkčnom období. „Spolupracujme navzájom bez ohľadu na vek – v prospech lekárnikov, v prospech celého nášho odvetvia, v prospech pacientov. Lebo o tých by nám na konci nášho spoločného snaženia malo ísť,“ uviedol PharmDr. Tibor Czuľba. Následne boli prednesené správy o hospodárskych výsledkoch, legislatívnej a mediálnej aktivite Slovenskej lekárnickej komory, ďalej správy o činnosti Kontrolného výboru SLeK, Komisie pre sústavné vzdelávanie SLeK a Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK. So súhrnnou správou mapujúcou činnosť na poli Zväzu lekárnikov Európskej únie (PGEU) vystúpil prezident tejto európskej organizácie lekárnikov pre rok 2014 a člen Prezídia SLeK v predchádzajúcom funkčnom období PharmDr. Štefan Krchňák. Výzvam čelí sústavné vzdelávanie a posilnenie činnosti kontrolného výboru farmaceutov, ktorí nesplnili kritériá hodnotenia sústavného vzdelávania, ako aj vypracovanie systému kontroly úrovne vzdelávacích podujatí a kontroly účasti na vzdelávacích podujatiach. Výzvami podľa doc. Sýkoru zostávajú i otázky spojené s podmienením pridelenia kreditov za účasť na vzdelávacej akcii dodatočným vypracovaním testu, sprísnením kritérií na garantov vzdelávacích podujatí a otázkam súvisiacim so zabezpečením AD testov. Na nedostatočné právomoci Kontrolného výboru SLeK poukázal jeho predseda v predchádzajúcom funkčnom období PharmDr. Ján Hric, ktorý konštatoval obmedzenosť jeho činnosti platnou legislatívou. „V oblasti radikálneho riešenia podnetov tieto vo viacerých prípadoch prebiehajú skôr na úrovni poradenskej služby pre sťažovateľa, aby aj on bol informovaný o svojich právach a vedel ich použiť v rámci ďalšieho postupu,“ skonštatoval Dr. Hric. Ciele a úlohy nového vedenia V prednesených správach rezonovala predovšetkým potreba doriešiť niektoré negatívne javy sústavného vzdelávania farmaceutov. Ako konštatoval bývalý predseda Kontrolného výboru SLeK doc. PharmDr