LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 12

publIcIstIka• XXVII. snem SLeK Lekárnici rozhodli o generačnej výmene vo svojom vedení V sobotu 8. novembra 2014 sa v priestoroch Univerzity Vo vedení SLeK sa celkovo vystriedalo 13 predstaviteľov, ktorí budú svoje posty veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil zastávať v Prezídiu a Rade SLeK v nasle27. snem Slovenskej lekárnickej komory, súčasťou ktorého dujúcich štyroch rokoch. boli aj voľby do orgánov SLeK. Delegáti si okrem nového prezidenta stavovskej organizácie zvolili i nových zástupcov Zhodnotenie doterajšej v Prezídiu, rade, Kontrolnom výbore a Disciplinárnej činnosti komisii SLeK. Zvolení boli aj noví členovia Sekcie Snem Slovenskej lekárnickej komory nemocničných lekárnikov, členovia Sekcie okrem volieb do orgánov samosprávnej prevádzkovateľov a členovia Sekcie zamestnancov. stavovskej organizácie poskytol i príle- D elegáti 27. snemu Slovenskej lekárnickej komory hlasovaním rozhodli o generačnej výmene vo vedení svojej stavovskej organizácie. Ako zdôraznil novozvolený prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ, generačná výmena nemusí byť generačným konfliktom, ale noblesnou kontinuitou. „Nie je možné dosahovať súčasné ciele a úlohy komory metódami deväťdesiatych rokov. Evolučný posun samosprávy od lobistickej skupiny na modernú, efektívnu inštitúciu poskytujúcu kvalitné služby svojim členom je nevyhnutný. Slovenský lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej 12 Lekárnické Listy® • december 2014 sily, ktorým sú kvalitné informácie, ponuka trvalého odborného rastu, systematické budovanie vedomia hrdosti na svoje povolanie a motivácia robiť dobro,“ skonštatoval PharmDr. Ondrej Sukeľ, ktorého v tajnom hlasovaní podporila väčšina delegátov. žitosť na zhodnotenie uplynulého funkčného obdobia. Bilancovanie činnosti prezídia a jednotlivých funkčných orgánov SLeK sa nieslo v duchu predstavenia najzásadnejších krokov a opatrení, ktoré sa podarilo presadiť v predchádzajúcich štyroch rokoch. So súhrnnou správou o činnosti Prezídia SLeK za predošlé funkčné obdobie XXVII. snem Slovenskej lekárnickej slávnostným príhovorom otvoril rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, v priestoroch ktorej sa Snem SLeK konal. V príhovore ocenil spoluprácu univerzity so stavovskou organizáciou, predovšetkým pri zabezpečovaní výučby a podpory praxe študentov farmácie.