LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 11

• publIcIstIka Domény s koncovkou .pharmacy majú zabezpečiť vyššiu bezpečnosť Začiatkom budúceho roka, budú mať pacienti k dispozícii nový nástroj, ktorý im umožní uistiť sa, že informácie a služby, ktoré získavajú prostredníctvom internetu sú pravé a bezpečné. aplikácie na využívanie tzv. generických domén najvyššieho radu s koncovkou .pharmacy budú sprístupnené do konca tohto roka. P lán spustenia týchto domén je vedený globálnou koalíciou na čele s poprednými farmaceutickými spoločnosťami, vrátane Národnej asociácie lekárnických organizácií (NABP) a Medzinárodnej farmaceutickej federácie, ktorá tento projekt podporuje od samého začiatku. Cieľom je okrem zvýšenia bezpečnosti i zamedzenie používania takýchto domén nelegálnymi predajcami falošných a zdravie ohrozujúcich liekov prostredníctvom internetu. Domény s koncovkou .pharmacy sú považované za bezpečnejší nástroj na overenie pravosti a dôveryhodnosti internetových stránok ako spoločné logo, ktoré odsúhlasila Európska komisia, nakoľko záruka kvality je zahrnutá v samotnej internetovej adrese. Registrácia takejto domény nie je v prípade internetových stránok ponúkajúcich predaj liekov povinná, na rozdiel od aplikácie spoločného loga. Vyžaduje však dodržiavanie príslušných zákonov, ktoré sú platné a uzákonené v príslušnej krajine. Žiadateľ bude musieť spĺňať dva typy kritérií: (1) základné kritériá, ktoré budú povinné pre žiadateľov zo všetkých krajín a (2) špecifické národné štandardy. Domény s koncovkou .pharmacy budú zo začiatku dostupné len pre amerických užívateľov, pretože je to zatiaľ jediná krajina, ktorá má schválené všetky štandardy na národnej úrovni. Asociácie alebo regulačné orgány v ostatných krajinách, ktoré sa zaujímajú o definovanie štandardov pre ich národné podmienky môžu kontaktovať sekretariát NABP. Medzinárodná farmaceutická federácia sa chystá vytvoriť medzinárodné partnerstvo v tejto oblasti. Poplatok za doménu bude predstavovať sumu 2 000 dolárov a registračné poplatky sa budú pohybovať okolo 750 dolárov. Suma bude závisieť od samotného názvu internetovej stránky, ktorý bude chcieť žiadateľ zaregistrovať. V súčasnosti je tento proces vo fáze finalizácie a zostavuje sa zoznam slov, ktoré budú spadať do jednotlivých kategórií s presne stanovenou cenou. Ide pritom o ročné poplatky. Doposiaľ prejavilo záujem 70 internetových stránok. Dohľad nad doménami bude zabezpečovať výkonný výbor zložený z členov globálnej koalície, ktorá podporuje tento projekt. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že objem predaných falošných a neregistrovaných liekov ročne dosiahne 75 miliárd dolárov. Vo viac ako 50 % prípadov sú tieto lieky predané prostredníctvom internetu z nelegálnych stránok. (red) Po roku opäť raz, prichádza zázračný čas. Tisíce drobných hviezdičiek zažiari na tvári, do tónov vianočných pesničiek vloží sa tisíc prianí. Pocit šťastia a radosti nech sa v dušiach vašich rozhorí, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vynorí. Nech tento čas je krásny, milý, nech je ako detský smiech. Prajme si spoločne šťastie a lásku, ako ten najlepší liek. Šťastné a pokojné Vianoce, veľa lásky, úsmevu a porozumenia v novom roku 2015 a splnenie i tých najtajnejších túžob a očakávaní všetkým čitateľom praje Prezídium Slove