LEKÁRNICKÉ LISTY 2014 12/2014 - Page 10

ZauJalo nás • Ideály ve světě bez iluzí T a čísla nejsou důležitá, nepřikládám tomu hromadnému (v tomhle případě spíš individuálnímu) měnění profilových snímků žádnou váhu. Sám takové výzvy k stádnímu chování ignoruji. Ale tomu slibu ano. Z promočního slibu si pamatuji právě to: POSTREMO: „Ne pro mrzký zisk a světskou slávu…“ A text tohoto slibu říká a shrnuje ideály, pro které jsme šli všichni (nebo alespoň většina) farmacii studovat a se kterými jsme do oboru vstoupili. A v tom je, myslím ta nutnost opakovat si ty základní pravdy, které se z našeho povolání vytrácejí. Nemyslím, že by smyslem „Lékárnického slibu“ bylo jen varování před komercionalizací lékárenské péče, jeho smysl vnímám mnohem šířeji. Na stránkách Slovenské i České lékárnické komory visí překlad vzoru lékárnické přísahy (slibu), který letos v srpnu přijal výbor Mezinárodní farmaceutické federace (fIP). Česká lékárnická komora převzala i slovenský nápad a nabídla lékárníkům, aby si jako symbol přijetí slibu ozdobili lékárenským znakem profilovou fotografii na některé ze sociálních sítí facebook nebo Twiter. V Čechách si (k 31.10) lékárnické logo přidalo na profilovou fotografii celkem 8 kolegů, na Slovensku 22. Mnozí z lékárníků (asi všude na světě) by raději pokračovali podle těch původních na fakultě vštípených ideálů, ale okolnosti a příliš trnů a překážek je „nutí“ jít jinudy. V současném prostředí ČR (ale i jinde) prostě lékárník musí alespoň občas přijmout i krutá tržní pravidla. Tím spíš, že pacient, konzument a zákazník stále častěji hledá raději zkratku tabletou než radu a poučení. Jenže my pro ně nemáme žádné „vyléky“, kterými bychom způsobili terapeutický zázrak. Máme pouze „léky“, kterými vytrvale léčíme následky, a nikoliv příčiny. Přitom veškerá lékárenská péče poskytovaná pacientům s civilizačním nebo psychosomatickým onemocněním založená pouze na správném a bezpečném užívání léčiv nutně selže. Pokud je cílem vyléčení pacientů, je nutná jejich spolupráce, změna jejich zvyků a převrácení žebříčku hodnot. A k tomu se jednotlivec vychovaný v konzumní společnosti odhodlá až na samém břehu řeky Styx. Svět se nedá změnit jedním slibem, ale člověk ano. A jeden slib dokáže změnit