Lego ergo sum

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

2/2017

16.09.2017

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

- Czytam, ponieważ…

- Kot i książka

-Nowości w bibliotece