Lego ergo sum 1st 2018/2019

Lego ergo sum

Czytam, więc jestem

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

rok szkolny 2018/2019

nr 1 - 29.10.2018

Scribo ergo sum

Piszę, więc jestem