LegeArtis 2015 skraceno januar

Број 28 ● јануар 2015. ● www.legeartis.rs Планирање јавних набавки Финансијски извештаји од А до Ш! ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ПРОМЕТА ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА И ИЗВРШИТЕЉА МАЊКА И РАСХОДА ДОБАРА ИЗ УГЛА ЗАКОНА О ПДВ-У ... И ЈОШ ДОДАТНЕ УПЛАТЕ И ЗАЈАМ ДРУШТВУ ОД ЧЛАНА ДРУШТВА Држава и друштво Компанијско право Судски поступци Финансијске институције Одлучивање у социјалном систему здравственог осигурања Побијање одлука скупштине друштва Разлучни поверилац у случају банкротства дужника Упознајте савремене инструменте финансирања