LEADER iniciatīva 2014

LEADER INICIATĪVA DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA CILVĒKIEM LAUKOS. Liepājas rajona partnerība Nr.4. 2014.gada oktobris