LEADER iniciatīva 2012

LEADER iniciatīva DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA CILVĒKIEM LAUKOS LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA Nr 3, 2012. gada decembris