LEADER iniciatīva 2011

LEADER iniciatīva DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA CILVĒKIEM LAUKOS LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA Nr 2, 2011. gada decembris