LAYOUT June #2(14) - Page 17

Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք երիտասարդ ճարտարա- պետներին: Շատ պարզ բաներ: Շատ աշխատեք, ամեն օր փորձեք կատարելագործվել, կրքոտ աշխատեք, հավատացեք ձեր ուժերին, բայց միևնույն ժամանակ եղեք համեստ, լայն բացած պահեք աչքերը, շարունակեք սովորել: Մի շտապեք, ամեն ինչ սարսափելի դանդաղ է, բայց կլինի, եթե ամեն ինչ ճիշտ ես անում, կլինի: Եվ մի վստահեք թրենդներին, ճարտարապետության մեջ դա չի աշխատում: villaroel apartment © Jose Hevia