Latvijas Futbols Marts/aprīlis 2015 - Page 56

uz jūsu turpmāko karje- ru? - Es domāju, ka tas manu karjeru ļoti stipri ietek- mēja. Es izlaidu gadu. Tā kā mani turēja aizdomās par to, par ko turēja, tad attieksme pret mani bija ļoti slikta un Rubin nelaida nekur prom pat uz īri. Pēc tam nokļuvu Rīgas Olimpā, tad aizbraucu uz Rumāni- ju. - Kāpēc Bukarestes Din- amo tā arī neaizvadījāt nevienu spēli? - Tāpēc, ka jau braucot uz turieni zināju, ka tas būs tikai uz mēnesi. Viņiem bija satraumēts vārtsargs un klubam vajadzēja no- drošināties. Tad es at- braucu atpakaļ uz Latviju, spēlēju Ventspilī. Tas bija ļoti labs piedāvājums, APRĪLIS 2015 | www.lff.lv un mēs spēlējām Eiropas līgā. Man toreiz vajadzēja atgriezties futbolā, atkal parādīt sevi, tāpēc par algu pat nedomāju. Alga ir daudzu futbolistu pro- blēma – viņi sevi redz kā lielus spēlētājus, grib lielas algas un nav gatavi paspert soli atpakaļ, lai pēc tam spertu divus uz priekšu. - Pēc tam, neskatoties uz nelāgajām aizdomām, jums tomēr izdevās at- griezties Krievijas Prem- jerlīgā. Pievienojāties Naļčikas Spartak. - Ventspilī parādīju, ka joprojām varu spēlēt, un aizbraucu uz Naļčiku. Nospēlēju astoņas labas spēles, un mēs ieguvām 6. vietu Krievijā. Pēc sezo- nas man piedāvāja palikt, taču es nebiju gatavs dzī- vot tajā reģionā. Krievijas dienvidi tomēr ir pārāk savdabīgi, tas nav mans, tāpēc es atteicos. Aizbrau- cu uz Kaļiņingradas Balti- ka. Nekādu citu konkrētu variantu toreiz nebija, daudzi jau domāja, ka gri- bu vēl gadiņu paspēlēt un beigt. Nevaru taču nevienu pārliecināt par to, ka gribu spēlēt vēl gadu, divus, trīs, četrus vai piecus. Mans vecums toreiz bija problē- ma. - Ja atgriežamies pie izlases un tā cikla, kad iekļuvām finālturnīrā – kurā brīdī jūs noticējāt, ka tas ir iespējams? - Godīgi sakot – es par to pat nedomāju. Es vienkār- ši spēlēju. Pat pēc pirmā mača pret Turciju īsti - Ko domājāt brīdī, kad Verpakovskis iesita otros vārtus, panākot 2 pret 2? - To, ka tiksim tālāk, sa- pratu brīdi agrāk. Rezultāts bija 1 pret 2, un Turcijai bija - Toreiz pie rezultāta 0 supermoments. Hakans pret 2 nelikās, ka viss ir beidzies? Šukurs pārsita pāri vār- - Protams, likās. Bet es tiem, un tajā brīdī apjautu, sev toreiz nebiju izvirzījis ka šo spēli vairs neatdo- uzdevumu iekļūt fināl- sim. Pēc šī momenta arī turnīrā. Es gatavojos katrai Turcija nosēdās, savukārt mēs sākām spēlēt labāk. konkrētajai spēlei. Iespē- jams, tas nebija pareizi, bet Bet Māris tikai apstiprināja es biju reālists. manas sajūtas. (Smaida.) nebiju pārliecināts, ka vie- sos sasniegsim vajadzīgo rezultātu. Tā tomēr bija Turcija. “Kad Oļegs bija ar bumbu, viņš dažreiz pieņēma lēmumus, kuri mani nedaudz nervozēja.“ - Gatavošanos fināl- turnīram atceraties? - Ļoti labi atceros. Pēdējā Krievijas čempionāta spēlē pret Maskavas Dinamo es, spēlējot Rostov sastāvā, sarāvu muskuli. Es ne- trenējos un bija pilnīgi reā- la iespēja, ka finālturnīrā nespēlēšu. Pirms pirmās spēles kopā ar komandu kopējā grupā biju aizvadījis tikai divus treniņus. Es ne- varēju ne skriet, ne sist pa bumbu. Taču Starkovs man tik ļoti uzticējās, ka arī bez treniņu prakses vārtus uz- ticēja man. - Uztraukums pirms pirmā mača pret Čehiju bija? - Es jau biju paspēlējis An- glijā, zvaigznes mani vairs nemulsināja, man bija vienalga pret ko spēlēt. - Vai Čehiju uzvarēt bija reāli? - Protams, ka bija reāli. Rubins toreiz, kad zaudē- jām pirmos vārtus, neno- cīnījās līdz galam, kāds cits neizskrēja līdzi savam pretspēlētājam, bet es ie- laidu bumbu vārtos. Būsim APRĪLIS 2015 | www.lff.lv